Chức năng và nhiệm vụ của trưởng phòng kinh doanh

trưởng phòng kinh doanh

 Trưởng phòng kinh doanh

trưởng phòng kinh doanh

Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của phòng kinh doanh. Vạch ra các chiến lược kinh doanh và đôn đốc nhân viên kinh doanh thực hiện các kế hoạch kinh doanh mà Công ty đề ra.

–         Tổ chức đội ngũ kinh doanh.

–         Mở rộng thị trường.

–         Quản lý chất lượng hoạt động của phòng kinh doanh.

–         Tham mưu, xây dựng chiến lược kinh doanh.

–         Tham gia xây dựng, lập, triển khai thực hiện kế hoạch.

–         Nghiên cứu và phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, quản lý truyền thông.

–         Hỗ trợ công tác theo dõi công nợ.

–         Phối hợp, hỗ trợ khắc phục sự cố phát sinh.

–         Quản lý nhân sự nội bộ phòng kinh doanh (công tác tuyển dụng, đào tạo, cơ cấu, đánh giá nhân viên,…); đóng góp ý kiến xây dựng và quản lý các phòng ban nghiệp vụ khác.

–         Chức năng khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Trưởng phòng Kinh doanh.

Chúng tôi luôn hổ trợ bạn có những bài viết Bao Cao Thuc Tap với dịch vụ nhận làm báo cáo thực tập chúng tôi khẳng định sẽ viết những viết báo cáo thực tập chất lượng và hổ trợ bạn nhiệt tình.