Chức năng và nhiệm vụ của nhân viên kinh doanh

nhân viên kinh doanh

 Nhân viên kinh doanh

:nhân viên kinh doanh

–         Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, phối hợp phòng kỹ thuật giải thích, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như vấn đề liên quan kỹ thuật cho khách hàng.

–         Chịu trách nhiệm bán hàng trong khu vực được giao và với những nhóm khách hàng tương ứng.

–         Định giá, thương lượng giá cả, điều kiện thanh toán.

–         Chịu trách nhiệm kí kết các đơn đặt hàng, xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, nhà phân phối để đạt doanh số bán hàng cao.

–         Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

–         Đề ra các kế hoạch bán hàng và các hoạt động dịch vụ đảm bảo kế hoạch và doanh số bán hàng trong khu vực được giao.

–         Báo cáo công việc sales (daily report) lên người phụ trách trực tiếp