Chức năng, nhiệm vụ, công việc nhân viên marketing

nhân viên marketing

 Nhân viên marketing

nhân viên marketing

–         Tổ chức được các sự kiện

–         Quản lý PG

–         Nắm được kỹ năng truyền thông.

–         Hoạch định chiến lược marketing theo định hướng kinh doanh của Ban Lãnh đạo

–         Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing (tháng/quý/năm) hiệu quả

–         Thực hiện các việc liên quan đến xây dựng và bảo vệ thương hiệu

–         Đề xuất và thực hiện các hoạt động xây dựng thương hiệu của hệ thống (Chương trình khuyến mại, quảng cáo, tài trợ)

–         Phối hợp thực hiện các chương trình Promotion, PR hoặc event do Manager đề xuất.

–         Theo dõi và phân tích các diễn biến của các đối thủ trên thị trường có thể ảnh hưởng đến thương hiệu của công ty. Đề ra các biện pháp phản ứng phù hợp.