Chiến lược Marketing Ngân hàng NNPT Nông thôn Việt Nam

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn báo cáo thực tập marketing là Chiến lược Marketing tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam

Quá trình phát triển kinh tế của nước ta trong những thập niên gần đây cho thấy, nông nghiệp, nông thôn đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm kinh tế quốc dân. Vì thế, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều quyết sách quan trọng đối với nông nghiệp nông thôn, luôn ưu tiên tập trung các nguồn vốn tín dụng cho lĩnh vực này. Các ngân hàng thương mại Nhà nước, trong đó có Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã nỗ lực hết mình, đóng vai trò chủ lực trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, vì sự phồn thịnh của bà con nông dân.

Trong vài năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh tiền tệ – ngân hàng của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tính hấp dẫn của kinh doanh tiền tệ – ngân hàng được đánh giá là cao hơn so với các ngành kinh tế khác. Hệ thống các ngân hàng thương mại được mở rộng, không ngừng phát triển đã tạo ra sự sôi động và đa dạng trên thị trường tài chính. Cuộc chiến giành thị phần diễn ra ngày càng khốc liệt buộc các ngân hàng phải lựa chọn lại cấu trúc và điều chỉnh cách thức hoạt động cho phù hợp, nâng cao khả năng khám phá cơ hội kinh doanh và vị thế cạnh tranh. Điều này chỉ có thể thực hiện tốt khi họ áp dụng các công cụ Marketing năng động và đúng hướng.

Luôn giữ vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, trong những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam luôn phát huy vai trò là một ngân hàng uy tín nhất trong lĩnh vực cho vay và phát triển nông nghiệp nông thôn. Mặc dù là một ngân hàng thương mại nhà nước nhưng trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, NHNo&PTNTVN luôn coi trọng công tác Marketing, biểu hiện là: không ngừng đa dạng hóa danh mục sản phẩm, từng bước điều chỉnh lãi suất, tăng cường quảng cáo, khyếch trương thương hiệu nhằm tăng thêm sức cạnh tranh cho ngân hàng. Tuy nhiên, việc áp dụng Marketing vào quá trình thực tiễn của NHNo&PTNTVN còn một số khó khăn như: hệ thống thông tin còn hạn chế, chưa kịp thời, chưa theo sát được nhu cầu của khách hàng; trình độ Marketing của nhân viên còn hạn chế; việc chỉ đạo các chiến lược Marketing thiếu chủ động cụ thể, không phân rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa các bộ phận; không phát huy hết hiệu quả của các nguồn lực trong thực hiện các mục tiêu Marketing.

Vì vậy, tôi đã chọn vấn đề : “Hoàn thiện hoạt động Marketing tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp.

TẢI TÀI LIỆU