Cách làm báo cáo tốt nghiệp lập dự án kinh doanh TOPICA

lap du an kinh doanh

Nhóm mình nhận làm thuê báo cáo tốt nghiệp Topica. Làm báo cáo thực tập  lập dự án kinh doanh TOPICA cho bài báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên TOPICA, với yêu cầu sinh viên trước khi tốt nghiệp cần làm mỗi bài báo cáo thực tập tốt nghiệp về đề tài lập dự án kinh doanh một loại sản phẩm gì đó với cấu trúc yêu cầu thường làm 5 chương đúc rút từ những môn học chính trong quá trình học tập

lap du an kinh doanh
lap du an kinh doanh

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN: trong chương này sinh viên cần nêu rõ lý do chọn đề tài này làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, nêu được tính khả quan của dự án, sự mới lạ, đặc biệt của dự án, ngoài ra trong chương 1 sinh viên cần nói thêm về mục đích, mục tiêu của dự án kinh doanh của mình

CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING: trong chương 2 yêu cầu sinh viên làm rõ kế hoạch cho công tác marketing dự án này, như phân tích môi trường, sự thuận lợi khó khăn của các nhân tố ảnh hưởng, nêu rõ thị trường mục tiêu,khách hàng mục tiêu muốn nhắm đến, đối thủ cạnh tranh hiện tại, đối thủ tiềm ẩn. Ngoài ra trong chương 2 cần nêu rõ chiến lược marketing MIx cho dự án( chiến lược sản phẩm, chiến lược giá bán, chiến lược phân phối và chiến lược xúc tiến bán hàng). và thật sự cần thiết là phân tích SWOT cho dự án kinh doanh của mình

Bao cao thuc tap marketing
Bao cao thuc tap marketing

CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ: Trong chương này sinh viên cần nêu rõ các vấn đề như nhu cầu cần thiết của dự án về nhân sự. cơ cấu tổ chức bộ máy cho công ty, cửa hàng, phương pháp tuyển dụng, đào tào, các chính sách lương bổng, phụ cấp,…

bao cao thuc tap nhan su
bao cao thuc tap nhan su

CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH: đây là một chương phải nói là phúc tạp nhất trong 5 chương, yêu cầu của chương là lập doanh thu dự kiến, chi phí kinh doanh  và lợi nhuận dự kiến của dự án, Tính ra các tỷ số tài chính NPP, thời gian hòa vốn của dự án này

bao cao thuc tap tai chinh
bao cao thuc tap tai chinh

CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO: dự án kinh doanh nào cũng có rủi ro, rủi ro tài chính, thời tiết hay đối thủ cạnh tranh,… các rủi ro này cần thực tế so với đề tài đã chọn

Hiện tại nhòm mình nhận tư vấn miễn phí cho các anh chị chuẩn bị làm báo cáo thực tập hoặc nhóm có dịch vụ làm báo cáo thực tập thuê cho một số anh chị bận rộn, hoặc có thể hỗ trợ phần nào về tài liệu

SĐT/ZALO 0973287149

Xin cảm ơn và chúc các anh chị làm tốt báo cáo tốt nghiệp của mình!