Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược phát triển trường học

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh là Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược phát triển trường học Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020

LỜI NÓI ĐẦU

Đất nước của chúng ta đang đứng trước thời cơ và vận hội lớn, song thách thức cũng không nhỏ trong tình hình hội nhập khu vực và thế giới. Sự ra đời của nền kinh tế tri thức với sự phát triển khoa học công nghệ như vũ bão, môi trường kinh doanh biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề mới nảy sinh nhanh chóng. Vì vậy, để có thể tồn tại và phát triển bền vững mỗi doanh nghiệp, tổ chức phải trả lời được các câu hỏi: “Chúng ta sẽ đi về đâu?”, “Đi bằng cách nào?”, “Sản phẩm của ta là gì?” và “Cung cấp cho thị trường nào?” nhằm định hướng đường đi nước bước của mình một cách hiệu quả và tối ưu nhất.

Xã hội yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực ngày càng cao để đáp ứng kịp thời sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, sự cạnh tranh do ảnh hưởng xu thế GDĐH xuyên biên giới ngày càng lớn, các nhà tuyển dụng luôn đòi hỏi chất lượng đầu ra để tăng hiệu quả công việc. Vì vậy, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong tình hình hiện nay trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nắm bắt được xu thế đó trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu xác định mục tiêu: Đáp ứng nguồn nhân lực đa dạng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, trở thành một trung tâm mạnh về văn hóa, khoa học, đào tạo của tỉnh và khu vực ASEAN. Là một cán bộ đang công tác tại trường, trước những đòi hỏi bức thiết của thực tế, tôi mong muốn chung sức để nghiên cứu, nhằm phát huy những điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, né tránh những nguy cơ trong guồng máy đào thải khốc liệt hiện nay. Do đó, tôi mạnh dạn chọn đề tài “Chiến lược phát triển trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020” làm thuê báo cáo thực tập

  1. Mục tiêu nghiên cứu

– Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận chính của việc hoạch định chiến lược.

– Phân tích môi trường hoạt động của Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu.

– Đưa ra mục tiêu, phương hướng hoạt động và chiến lược hoạt động của trường đến năm 2020.

– Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện những chiến lược hoạt động đề ra.

  1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là những vấn đề liên quan đến chiến lược. Đề tài tập trung nghiên cứu tác động của môi trường vi mô, vĩ mô đối với các hoạt động của trường ĐH BRVT và định hướng phát triển của trường trong thời gian tới.

  1. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài “Chiến lược phát triển trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu từ nay đến năm 2020” tập trung nghiên cứu, phân tích môi trường nội bộ và bên ngoài của trường ĐH BRVT, từ đó thấy được điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục và nhận diện được những cơ hội cũng như mối đe dọa để nhà trường định hướng phát triển trong tương lai.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu đề tài vận dụng đồng thời các phương pháp duy vật lịch sử, duy vật biện chứng và các phương pháp:

3.1 Phương pháp định tính:

Phương pháp tổng hợp, thống kê phân tích số liệu, nguồn tài liệu thu thập từ các báo cáo, thống kê của trường, các Phòng ban và các Khoa chuyên môn trong Trường.

3.2 Phương pháp định lượng:

Phương pháp dự báo, phương pháp chuyên gia, phương pháp điều tra khảo sát, phương pháp phỏng vấn trực tiếp để đánh giá đồng bộ các điểm mạnh và điểm yếu.

  1. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu

Đề tài mang ý nghĩa thiết thực đối với nhà trường bởi vì từ những phân tích đánh giá suy luận logic các mặt trong lĩnh vực đào tạo, rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu, nhìn trực diện vào những vấn đề cần phát huy cũng như tồn tại để đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo, từ đó có chiến lược hiệu quả phát triển nhà trường.

  1. Nội dung nghiên cứu

Luận văn có kết cấu chia làm 3 phần

Phần thứ nhất: Phần mở đầu

Phần thứ hai: Nội dung của luận văn gồm 3 chương

Chương 1: Khái quát về quản trị chiến lược

Chương 2: Phân tích môi trường hoạt động của trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu

Chương 3: Chiến lược phát triển Trường đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020.

Phần thứ ba: Kết luận

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình