Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược cạnh tranh (2015)

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh là Báo cáo thực tập chiến lược cạnh tranh dịch vụ khoan của liên doanh Việt Nga Vietsopetrp đến năm 2020

LỜI NÓI ĐẦU

Nền kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp được mở rộng, song sự cạnh tranh cũng ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Trong điều kiện đó, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm sao phải có những giải pháp để vượt lên chiếm ưu thế trên thị trường và kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (sau đây gọi tắt là Vietsovpetro) là một doanh nghiệp nhà nước liên doanh với nước ngoài, hoạt động theo cơ chế Hiệp định liên Chính phủ, có nhiệm vụ chính là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Vietsovpetro được thành lập từ năm 1981 theo Hiệp định liên chính phủ giữa CHLB Nga và CHXHCN Việt nam để thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt nam nhưng sau 30 năm hoạt động, sản lượng dầu khai thác của Vietsovpetro đã bị sụt giảm đáng kể. Bên cạnh những nỗ lực đi tìm kiếm mỏ mới, các nhà lãnh đạo của Vietsovpetro đã sớm nhận ra rằng phát triển cung cấp dịch vụ dầu khí ra bên ngoài để tận dụng năng lực thừa là phù hợp với điều kiện hiện nay của Vietsovpetro và có thể mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, việc cung cấp dịch vụ khoan ra bên ngoài chưa được tiến hành. Việc định hướng thị trường, các lợi thế cạnh tranh và khả năng cạnh tranh khi cung cấp dịch vụ khoan vẫn chưa được Vietsovpetro đặc biệt chú trọng. Theo sản lượng dầu và số lượng giếng khoan cần thực hiện dự kiến đến năm 2020 có thể nhận thấy rằng: trong một tương lai không xa, việc dư thừa công suất của các giàn khoan của Vietsovpetro sẽ xảy ra và Vietsovpetro sẽ phải đối đầu với những khó khăn về tài chính cũng như tình trạng thất nghiệp bởi vì các giàn khoan là những tài sản lớn và số lượng người làm việc trên các giàn khoan khá nhiều. Nếu như các giàn khoan này không hoạt động thì Vietsovpetro vẫn phải chịu các chi phí khấu hao giàn khoan và trả lương nhân công cho những người thuộc biên chế của các giàn khoan này. Tình trạng này kéo dài chắc chắn sẽ dẫn đến những vấn đề phức tạp không chỉ cho riêng Vietsovpetro mà có thể ảnh hưởng đến một số vấn đề xã hội khác.

Vì lý các lý do nêu trên, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Chiến lược cạnh tranh dịch vụ khoan của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đến năm 2020” làm thuê báo cáo tốt nghiệp

Trong môi trường kinh doanh ngày càng năng động và đa dạng, cạnh tranh giữa các danh nghiệp càng trở nên gay gắt, việc lựa chọn và xây dựng chiến lược, tìm ra các giải pháp thực hiện chiến lược không chỉ giúp cho đơn vị hoạt động ổn định trong giai đoạn khó khăn, mà còn giúp Vietsovpetro có khả năng nắm bắt và chiếm lĩnh thị trường và tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong toàn ngành và trong nền kinh tế nước nhà.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình