Báo cáo thưc tập về bảo hiểm xây dựng tại Hà Nội

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tậpBáo cáo thực tập về bảo hiểm xây dựng tại Hà Nô i

Trong công tác xây dựng, has many rủi ro xảy ra possible cho công trình. Chính since thế one of those công việc quan trọng of người bảo hiểm (NBH) before cấp đơn bảo hiểm cho an công trình xây dựng is determined been the rủi ro possible to affect công trình which mình bảo hiểm.

Việc đánh giá chính xác and phân tích kĩ lưỡng those yếu tố rủi ro you can cause thiệt hại cho công trình would tạo điều kiện cho NBH select the conditions, điều khoản thích hợp as well as the bien pháp đề phòng hạn chế and Tổn thất, level khấu trừ and level phí thích hợp.

After got giấy yêu cầu bảo hiểm of the person was bảo hiểm (NĐBH), NBH cần nghiên cứu the information, số liệu ghi on the bản câu hỏi kiêm giấy yêu cầu bảo hiểm and right xuống hiện trường trực tiếp to check the số liệu, the yếu tố rủi ro sau will phân tích, đánh giá rồi đề ra điều kiện, khấu trừ level and level phí thích hợp.

một, Rủi ro làm of yếu tố chủ quan : là yếu tố those làm con người tác động vào công trình xây dựng. Danh từ:

– Kinh nghiệm of chủ thầu xây dựng việc in many loại công trình khác nhau and in one loại công trình cụ thể. Have to xem xét chủ thầu have each tiến hành loại công trình tương tự like công trình yêu cầu bảo hiểm been chưa, if có thì chất lượng công trình then ra sao?

Việc đánh giá and tìm hiểu về chủ thầu is very important, if chủ thầu is người has kinh nghiệm, làm ăn tốt and has uy tín thì capabilities xảy ra rủi ro chắc chắn would thấp than rất with chủ thầu thiếu kinh nghiệm and làm ăn do not have uy tín.

Trường hợp chủ thầu is người has kinh nghiệm xây dựng in loại công trình been bảo hiểm thì NBH non thường xuyên kiểm tra, giám sát. When phí bảo hiểm nhất thiết right tính thêm phụ phí. Ngược lại if chủ thầu is khách hàng lâu năm, has kinh nghiệm, quan hệ tốt be with the NBH thì có thể shrink phí cho them.

Mặt khác, the chủ thầu has kinh nghiệm thường lựa chọn nhà thầu phụ of tốt to cùng nhau tiến hành công tác xây dựng. Tuy nhiên, NBH retained can not be hoàn toàn tin tưởng vào việc lựa chọn nhà thầu phụliên quan, đặc biệt nhà thầu phụ is người tiến hành công việc the dễ dàng xảy ra rủi ro or the phần việc chính of công trình.

– Chủ đầu tư: là người been bảo hiểm in đơn bảo hiểm cho be they have the following affect nhất định to công trình been bảo hiểm. Đừng Váy NBH be thường xuyên duy trì liên lạc and mối quan hệ tốt as chủ đầu tư.

DOWNLOAD