Báo cáo thực tập văn hóa doanh nghiệp tại công ty Lữ Hành

đánh giá lý thuyết và thực tiễn

Đề tài báo cáo thực tậpVăn hóa doanh nghiệp tại công ty du lịch Lữ Hành

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã từng bước thoát khỏi tình trạng đói nghèo, tinh hình kinh tế, văn hóa, xã hội có những bước phát triển rõ rệt. Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI ( 1986), nước ta chuyển dần từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với chính sách mở cửa, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong nước cũng như nước ngoài, cho đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu quan trọng. Quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế được mở rộng và thu được nhiều kết quả tốt, kinh tế tiếp tục được phát triển và duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, hệ thống cơ sở hạ tầng được tăng cường, các ngành kinh tế, trong đó có các ngành dịch vụ đều có bước phát triển mới tích cực. Diện mạo các đô thị được chỉnh trang, xây dựng hiện đại hơn, tiếp cận và thích nghi với lối sống công nghiệp. Nông thôn cũng có những biến đổi sâu sắc, sản xuất lương thực và thực phẩm tăng mạnh và ổn định, dự trữ lương thực được đảm bảo và là một trong những nước xuất khẩu gọa lớn nhất thế giới.

Được mệnh danh là một ngành công nghiệp không khói, ngành du lịch cũng đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của cả dân tộc. Đảng và Nhà nước ta đã xác định: “ Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao; phát triển du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan giải trí, nghỉ dưỡng của nhân dân và khách du lịch quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, tạo việc làm và phát triển kinh tế xã hội của đất nước”. Với những định hướng như vậy, trong những năm qua ngành du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới, hội nhập khu vực và thế giới của đất nước.

Là một tỉnh nằm ở phía Đông Bắc của tổ quốc, Quảng Ninh có những nguồn tài nguyên du lịch quý giá: đó là cảnh quan vịnh Hạ Long, 2 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, đó là những bãi tắm đẹp như Titop, Trà Cổ, Quan Lạn…cùng với đó là hàng loạt các công trình văn hóa như Chùa Yên Tử, chùa Quỳnh Lâm, đền Cửa Ông, đình Phong Cốc, Trà Cổ, Quan Lạn….Hàng năm, Quảng Ninh thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng, nguồn thu từ du lịch đạt hàng ngàn tỉ đồng. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020, ngành du lịch được đặc biệt coi trọng với mục tiêu đạt khoảng 4 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 5000 tỷ đồng vào năm 2020. Để làm được điều này, đòi hỏi chính quyền và nhân dân trong tỉnh phải có những chính sách, biện pháp hợp lý, phải có sự phối hợp đồng đều giữa các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Với vai trò là cầu nối giữa khách du lịch với các điểm tham quan và các dịch vụ phục vụ, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cần phải có những chiến lược phát triển hợp lý và lâu dài. Một trong những giải pháp được đưa ra, đó là thực hiện vấn đề văn hóa trong kinh doanh, nhằm mục tiêu xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, tạo điều kiện tốt nhất cho mỗi cán bộ nhân viên phát huy năng lực và vai trò của mình, đem lại lợi ích tốt nhất cho công ty và phục vụ tốt nhất cho khách hàng của mình. Đề tài: “ Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long “ được thực hiện nhằm mục đích như vậy.

DOWNLOAD