Báo cáo thực tập vai trò của các nguyên tố vi lượng

Thuctaptotnghiep.net xin giúp bạn làm bài báo cáo thực tập Báo cáo thực tập vai trò của các nguyên tố vi lượng

– Nguyên tố vi lượng là những nguyên tố có hàm lượng dưới 0,01%
trong cơ thể, chỉ chiếm 0,05% tổng lượng các nguyên tố trong cơ thể, đóng
vai trò sinh học quan trọng trong điều kiện nồng độ thấp thích hợp.
– Trong cơ thể người có thể tìm thấy khoảng 70 loại nguyên tố vi
lượng hầu như bao gồm đại bộ phận các nguyên tố, trừ các nguyên tố đa
lượng tồn tại trong tự nhiên.
– Nồng độ và dạng chức năng tính của các nguyên tố vi lượng được
giới hạn trong một phạm vi hẹp. Sự phân bố của các nguyên tố vi lượng
trong cơ thể rất không đồng đều nhau. Sự chênh lệch về hàm lượng giữa các
nguyên tố khác nhau, hoặc giữa các tổ chức và vị trí khác nhau của cùng 1
nguyên tố có thể lên đến 2-3, thậm chí 10 cấp số lượng. Biện pháp kiểm tra
xác định trước kia chỉ có thể dùng để xác định được một số chất dinh dưỡng
có hàm lượng tương đối lớn như protein, lipit, và cacbohidrat và lượng của
chúng được tính bằng % gam, các chất khoáng, vitamin,… thì được tính
bằng % miligam.
– Ngoài ra, còn có những nguyên tố nếu chỉ với điều kiện kiểm tra xác
định hiện thời thì chỉ có thề biết là chúng tồn tại trong thức ăn nhưng không
rõ được chức năng và hàm lượng của chúng, gọi là nguyên tố đánh dấu, về
sau đổi thành nguyên tố vi lượng. Mấy chục năm gần đây, cùng với sự ra đời
của những loại dụng cụ máy móc cực kỳ tinh xảo, điều kiện làm thực
nghiệm siêu sạch, sự xuất hiện của các loại thuốc thử siêu tinh khiết và việc
nuôi dưỡng các động vật làm thí nghiệm nên việc nghiên cứu các lnguyên tố
vi lượng mới được phát triển nhanh chóng.

DOWLOAD