Báo cáo thực tập tình hình thực hiện luật thuế GTGT tại cty A

báo cáo thực tập thuế GTGT

Đề tài Tình hình thực hiện Luật thuế GTGT tại công ty TNHH xây dựng An Phú Gia năm 2013 –  2014 Thuctaptotnghiep.net hoàn thành vào tháng 10/2014 Hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn đang cần tài liệu về đề tài thực hiện luật thuế doanh nghiệp

báo cáo thực tập thuế GTGT

Sau đây thuctaptotnghiep.net xin trích lời mở đầu , còn đề cương chi tiết và bài hoàn chỉnh các bạn kéo xuống dưới để tải nhé, Chúc các bạn có dc tài liệu bổ ích.

Lời mở đầu

Phát triển kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của đất nước, Việt Nam chúng ta đang cần phải có môi trường đầu tư thuận lợi và cơ chế chính sách sao cho phù hợp, rõ ràng và ổn định. Đáp ứng mục tiêu đó, Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 11 và có hiệu lực  thi  hành  từ ngày 01/01/1999  thay thế  cho  Luật  thuế  Doanh  thu.  Việc  nhà nước ta thay luật thuế doanh thu bằng luật thuế GTGT là hoàn toàn phù hợp với xu thế cải cách thuế ở các nước trên thế giới. Thuế GTGT được coi là phương pháp thu tiến bộ nhất hiện nay, được đánh giá cao do đạt được mục tiêu lớn của chính sách thuế như: tạo được nguồn thu lớn cho Ngân sách nhà nước(NSNN), đơn giản, trung lập.

Qua 14 năm thực hiện, Luật thuế GTGT về cơ bản đã phát huy được các mặt tích cực đối với đời sống kinh tế xã hội, góp phần khuyến khích đầu tư, ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trình độ quản lý của các ngành thuế.

Tuy nhiên, thực tiễn thi hành luật thuế GTGT cũng nảy sinh nhiều khó khăn vướng mắc cần giải quyết như: vấn đề hóa đơn, khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT … Tuy đã được sửa đổi bổ sung và giải quyết được phần  nào  những  vướng  mắc  trên  song  so  với  nhiệm vụ  và  yêu  cầu  phát  triển kinh tế hiện nay thì luật thuế GTGT ngày càng hoàn thiện và phù hợp với tình hình kinh tế đất nước ta.

Nhận  thức  được  tầm  quan  trọng  của  thuế  GTGT,  với  vốn  kiến  thức  đã được trang bị ở trường học cùng với quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH An Phú Gia , em đã chọn đề tài “Tình hình thực hiện luật thuế GTGT tại Công ty TNHH  xây dựng An Phú Gia ” làm đề tài luận văn của mình.

Bài luận văn của em gồm 3 phần chính như sau:

Phần 1: Tổng quan về Thuế GTGT tại công ty TNHH  xây dựng An Phú Gia.

Phần 2 : Tình hình thực hiện Luật thuế GTGT tại công ty TNHH  xây dựng An Phú Gia.

Phần 3: Một số kiến nghị hoàn thiện việc công tác tính thuế GTGT tại công ty TNHH  xây dựng An Phú Gia.

Do phạm vi kiến thức rộng mà thời gian lại không nhiều nên bài luận văn của em vẫn còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý, giúp đỡ của các thầy cô giáo để bài luận văn của em được hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY