Báo cáo thực tập tín dụng ngắn hạn tại agribank

tín dụng ngắn hạn

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn sinh viên chuyên ngành Tài chính ngân hàng bài báo cáo thực tập với đề tài: Báo cáo thực tập tín dụng ngắn hạn tại agribank

Trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Đất nước ta đã chuyển mình và đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học kỹ thuật, văn hoá xã hội…

Sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá (CNH) hiện đại hoá (HĐH) có vai trò cực kỳ quan trọng cả trước mắt và lâu dài. Đó là cơ sở để ổn định và phát triển kinh tế xã hội.

An Giang là một trong những tỉnh của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có thế mạnh về nông nghiệp. Với một diện tích trồng trọt khá lớn và màu mỡ, nguồn nước ngọt dồi dào hợp cùng với kinh nghiệm sản xuất lâu năm của người dân đã tạo nên thế mạnh riêng của tỉnh. Sản lượng lương thực lớn nhất nước, khối lượng thực phẩm khá lớn với thị trường ngày càng mở rộng, góp phần đáng kể vào ngân sách nhà nước, đồng thời cũng làm tăng kim ngạch xuất khẩu cho tỉnh nhà. Tuy nhiên, đây lại là tỉnh phải thường xuyên bị lũ lụt đe dọa, có năm gây thiệt hại khá lớn về người và của, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh của người dân làm cho đời sống nhân dân trong tỉnh gặp không ít khó khăn nên thu nhập ở nông thôn thấp do vậy nhà ở còn tạm bợ, lắp ghép. Để khơi dậy tiềm năng to lớn đó, thời gian qua Đảng bộ và nhân dân An Giang đã thực hiện nhiều chính sách phù hợp, kích thích nền nông nghiệp phát triển. Trước tình hình đó vần đề đặt ra là đồng vốn đầu tư, đây là yếu tố không thể thiếu để hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp và giúp người dân vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở .

Là một trong những đơn vị trực thuộc sự lãnh đạo trực tiếp của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHN0) An Giang, chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn trong những năm qua đã hoạt động tích cực để thực hiện tốt việc giải quyết vốn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và người nông dân trên địa bàn huyện giúp cho nhân dân cải thiện một bước về đời sống vật chất góp phần cải tạo dần bộ mặt nông thôn, đưa nông thôn ngày càng giàu đẹp. Trong các mặt hoạt động kinh doanh của ngân hàng thì tín dụng ngắn hạn đóng vai trò chủ đạo, luôn chiếm tỉ trọng cao, đây cũng là một trong những công cụ có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Xuất phát từ đó em quyết định chọn đề tài “ Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NHN0 huyện Thoại Sơn”.         

DOWNLOAD