Báo cáo thực tập tín dụng cá nhân tại ngân hàng BIDV

Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Tây Sài Gòn

LỜI NÓI ĐẦU

Cùng xu hướng phát triển chung của nền kinh tế thế giới, lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng tại Việt Nam đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong sự hưng thịnh của nền kinh tế nước nhà. Đặc biệt khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thưong mại thế giới (WTO) thì hoạt động kinh doanh của các NHTM trong những năm qua là hết sức sôi động và giàu tính cạnh tranh. Với tư cách là một trung gian tài chính kinh doanh trong lĩnh vực tín dụng tiền tệ, NHTM đã cung cấp một loạt dịch vụ quan trọng giúp các chủ thể kinh tế tham gia thanh toán được nhanh chóng, tiết kiệm chi phí trong mua bán hàng hóa, chớp đựơc cơ hội trong kinh doanh, liên tục luân chuyển vốn đảm bảo hoạt động sản xuất được liên tục, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển nói chung và nền kinh tế nói riêng.

Với nhu cầu bổ sung vốn lưu động ngày một gia tăng của các tổ chức kinh tế, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn đã và đang từng bước mở rộng quy mô hoạt động, khắc phục khó khăn và từng bước vươn lên, đồng thời thường xuyên đa dạng hóa các loại hình tín dụng nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn cho nhu cầu kinh tế địa phương và các khu vực lân cận. Trong tất cả các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, hoạt động tín dụng là hoạt động có thể xem chủ yếu nhất và cũng gặp nhiều rủi ro nhất, đòi hỏi ngân hàng phải thật thận trọng trong việc quản lý.

Tuy nhiên trong tất cả các sản phẩm dịch vụ tiện ích mà các NHTM đã cung cấp, sản phẩm cho vay luôn chiếm một tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản có của NHTM, bởi tầm quan trọng và tính năng ưu việt riêng của nó, nhờ có hoạt động cho vay mà vốn được lưu chuyển từ những nguời tạm thời dư thừa vốn sang những người đang thiếu vốn cần sử dụng để đầu tư mang lợi nhuận cho bản thân và góp phần vào sự phát triển của cả nền kinh tế, đồng thời đây cũng là hoạt động chính đem lại lợi nhuận cho các NHTM ở Việt Nam đảm bảo cho sự tồn tại, phát triển và hưng thịnh cho các ngân hàng trong những năm vừa qua. Thông qua hoạt dộng cho vay, ngân hàng sẽ gián tiếp kích thích đẩy mạnh đầu tư của dân cư, góp phần nâng cao đời sống của người dân và tăng trưởng nền kinh tế. Chính vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) – CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN” làm báo cáo thực tập thuê

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình