Báo cáo thực tập tạo động lực cho người lao động tại công ty Công nghệ và Thiết bị Kỹ thuật

thuc tap tot nghiep

Trong thời gian thực tập ở công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ và Thiết bị Kỹ thuật- TECOTEC em đã có được những hiểu biết nhất định về quy trình quản lý nhân sự cũng như công tác tạo động lực cho người lao động của công ty. Em nhận thấy rằng Công ty Tư vấn Công nghệ và Thiết bị Kỹ thuật là công ty có truyền thống chú trọng vấn đề tạo động lực lao động cho nhân viên của mình nhưng các giải pháp đưa ra vẫn chưa phát huy được hết khả năng tối đa của các công cụ tạo động lực cho người lao động. Kết hợp với các kiến thức đã học, em quyết định lựa chọn đề tài: “ Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật”làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

Kết cấu đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động
Chương II: Thực trạng tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ và Thiết bị Kỹ thuật
Chương III: Một số giải pháp nhằm tọa động lực cho nhân viên tại công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ và Thiết bị Kỹ thuật
Để chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình được hoàn thiện hơn nữa em xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp, sự hướng dẫn tận tình của Ths.Bựi Thị Hồng Việt và các anh chị trong phòng Hành chính cùng toàn thể các anh chị trong Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ và Thiết bị Kỹ thuật đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực tập và hoàn thành chuyên đề thực

 

DOWNLOAD