Báo cáo thực tập tại nhà nghỉ-giải pháp thu hút khách du lịch

báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn

Đề tài báo cáo thực tập: Giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút khách du lịch tại nhà nghỉ
Du lịch_ “Ngũi nổ để phát triển kinh tế”. Ngành công nghiệp du lịch ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của mình trong quá trình phát triển nền kinh tế thế giới. Du lịch đã trở thành một “hiện tượng xã hội” và trở thành một nhu cầu không thể thiếu của con người. Nó là một trong những ngành đem lạ hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.
Du lịch ngày nay thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong nước và ngoài nước vào thị trường Việt Nam. Sự tồn tại và phát triển của du lịch phụ thuộc sự chi phối của nhiều nhân tố, trong đó “nguồn khỏch”là một nhân tố vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh du lịch.
Kinh doanh du lịch là loại hình kinh doanh đa dạng cả về sản phẩm và dịch vụ, trong đó kinh doanh nhà nghỉ chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Kinh doanh nhà nghỉ là hoạt động cung cấp các dịch vụ nghỉ ngơi và ăn uống cho khách, ngoài ra cũn cú cỏc dịch vụ bổ sung, đầu tư nhu cầu ăn nghỉ và giải trí cho khách, đây là những nhu cầu thiết yếu của con người.
Kinh doanh nhà nghỉ phục vụ nhiều đối tượng khách và chịu ảnh hưởng lớn của nguồn khách. Nguồn khách có ý nghĩa quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của nhà nghỉ. Các doanh nghiệp du lịch cần đánh giá được đặc điểm của nguồn khách và dựa trên cơ sở đó để đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất để thu hút khách.
Trong quá trình thực tập tại nhà nghỉ Thoại Châu em nhận thấy rõ mối quan tâm của nhà nghỉ trong việc tìm kiếm nguồn khách nên em đã chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch ở nhà nghỉ Thoại Châu”.làm báo cáo thực tập ngành nhà hàng – khách sạn của mình. Ngoài phần mở đầu và phần kết thúc, luận văn chia làm 3 phần:
Chương I: Tổng quan về nhà nghỉ Thoại Châu
Chương II: Thực trạng về phát triển kinh doanh,hiệu quả kinh doanh và thu hút khách du lịch
ChươngIII: Giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút khách du lịch tại nhà nghỉ

DOWNLOAD