Báo cáo thực tập quy trình phục vụ bộ phận lễ tân tại Khách sạn Viễn Đông

báo cáo thực tập lễ tân khách sạn

Đề tài báo cáo thực tập tại khách sạn : : ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG

báo cáo thực tập lễ tân khách sạn
báo cáo thực tập lễ tân khách sạn

LỜI MỞ ÐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Khi kinh tế suy thoái, các ngành sản xuất, bất động sản, dịch vụ trên toàn thế giới bước qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, trong đó ngành khách sạn – nhà hàng cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhu cầu chi tiêu giảm mạnh thì kinh phí cho du lịch, nghỉ dưỡng ngày càng bị thu hẹp, việc cạnh tranh của các khối ngành dịch vụ trở nên gay gắt hơn. Các khách sạn bắt đầu chú trọng đến các chi tiết trong tất cả các khâu hoạt động để đảm bảo giữ ổn định lượng khách hàng trung thành và thu hút khách hàng mới luôn là vấn đề cấp bách.
Bộ phận Lễ Tân là “bộ mặt” của khách sạn, nghiệp vụ của nhân viên Lễ Tân khi tiếp nhận một cuộc điện thoại đặt phòng, tư vấn của khách, hay những buổi gặp mặt trực tiếp, những hành động thái độ của nhân viên lễ tân luôn là những điểm then chốt cho quyết định lưu trú của khách hàng. Do đó, quy trình công việc của bộ phận này luôn cần được quan tâm và giám sát, kiến thức, tinh thần và thái độ của nhân viên phải luôn đảm bảo thật tốt để tăng hiệu quả công việc như mục tiêu chiến lược kinh doanh mà khách sạn đã đặt ra.
Từ những yêu cầu trên, em chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận lễ tân khách sạn Viễn Đông ” làm báo cáo thực tập lễ tân khách sạn  của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Qua việc phân tích thực trạng hoạt động của bộ phận Lễ tân khách sạn, đề tài sẽ đưa ra các phương án, giải pháp cải thiện những tồn tại nhằm đẩy mạnh hoạt kinh doanh của khách sạn trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài là phương pháp quan sát trực tiếp, phân tích và so sánh với các quy trình của một số khách sạn khác trong khu vực.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là bộ phận Lễ Tân của khách sạn Viễn Đông tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
5. Kết cấu của báo cáo:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của đề tài báo cáo thực tập gồm 3 chương như sau:
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LỄ TÂN TẠI KS VIỄN ĐÔNG
Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG BỘ PHẬN LỄ TÂN KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG

DOWNLOAD