Báo cáo thực tập quy trình công việc thực tế tại công ty thực tập.

báo cáo thực tập thực tế

Mô tả quy trình làm việc  và công việc thực tế nơi đang làm việc.Đánh giá mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn, Nhận xét về mối quan hệ giữa các cá nhân, đồng nghiệp, tổ hay bộ phận và đơn vị nơi làm việc…

DOWNLOAD

Trước xu hướng kinh tế thế giới ngày càng được quốc tế hoá, kinh tế Việt Nam đang vững bước chuyển mình và hội nhập. Ñể tồn tại và phát triển được buộc các doanh nghiệp phải có đủ trình độ, sự nhạy bén để đưa ra những phương pháp chiến lược kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận có thể đạt được. Vì thế,vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp là phải làm sao cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, nguồn vốn kinh doanh luôn luôn ổn định và phát triển. Để đạt được mục tiêu đòi hỏi những mặt hàng mà doanh nghiệp đang kinh doanh phải đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trong nước cũng như  ngoài nước.

xác định kết quả kinh doanh là một công cụ rất quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Hiện nay việc xác định kết quả kinh doanh là rất quan trọng vì căn cứ vào đó các nhà quản lý có thể biết được quá trình kinh doanh của doanh nghiệp mình có đạt hiệu quả hay không, lời hay lỗ như thế nào? Từ đó định hướng phát triển trong tương lai. Vì vậy công tác xác định kết quả kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả  của việc quản lý ở doanh nghiệp.

Do hạn chế về thời gian làm bài báo cáo có hạn, vì vậy chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Em chân thành cám ơn quí Thầy Cô cùng Ban Lãnh Đạo và các Anh Chị Em phòng kế toán tại công ty để bài Báo cáo tốt nghiệp được hoàn thiện hơn.