Báo cáo thực tập quy trình bán hàng tại công ty may mặc 2

báo cáo thực tập bán hàng

 

Đề tài báo cáo thực tập : Quy trình bán hàng tại công ty may mặcTNHH Phú Hưng Thịnh

Bán hàng là một phần của hoạt động kinh doanh sôi động và có tính cá nhân cao . Với trí thông minh phù hợp và những kỷ năng thích hợp, bất kỳ ai cũng có thể nhanh chóng đạt được những mục tiêu cá nhân cũng như thành đạt về tài chính thông qua nghề nghiệp bán hàng.
Bán hàng không thể chấp nhận rằng người bán hàng theo những lĩnh vực chỉ hoạt động trong điều kiện hoàn toàn tách rời khỏi con người và tổ chức. Quá trình bán hàng gắn chặt với công ty, nhưng công ty lại là một bộ phận của môi trường kinh tế vĩ mô. Chính vì lẽ đó, năng lực và hiệu quả của quá trình bán hàng cuối cùng lại phụ thuộc vào những thay đổi của môi trường bên ngoài và những phản ứng của công ty với những thay đổi ấy.
Môi trường kinh tế, pháp lý, chính trị, xã hội ảnh hưởng trực tiếp cả công ty lẫn quá trình bán hàng. Về mặt kinh tế, những kết quả về doanh số và lợi nhuận của tổ trưởng và người bán hàng nói riêng và công ty nói chung sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ những thay đổi của điều kiện kinh tế quốc gia, vùng và đặt biệt là điều kiện kinh tế địa phương.
Việc nghiên cứu và nắm được quy trình bán hàng của một công ty giúp cho các cấp lãnh đạo dễ dàng hơn trong việc đánh giá khả năng và trình độ làm việc của các nhân viên bán hàng. Qua đó, nhằm giúp đỡ những nhân viên này nâng cao hơn nữa và phát huy những kỹ năng làm việc của họ, đưa họ vào vị trí xứng đáng mà họ cần phải có.
Trong thời gian tham gia hoạt động tại công ty TNHH Phú Hưng Thịnh, trực tiếp hiểu rõ những thuận lợi cũng như khó khăn mà công ty đang có và đang phải đối đầu với những thách thức đó. Với sự cần thiết nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, nên tôi chọn và thực hiện đề tài “ Quy trình bán hàng tại công ty TNHH Phú Hưng Thịnh”. Trong khuôn khổ báo cáo thực tập này với trình độ và kinh nghiệm của bản thân nên không tránh khỏi những sai sót và hạn chế về mặt phân tích và biện pháp nêu ra. Kính mong nhận được sự đóng góp và chỉ bảo của quý thầy cô và các anh chị trong công ty nhằm làm cho chuyên đề này hoàn thiện hơn.

DOWNLOAD