Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại khách sạn Thiên Hải

báo cáo thực tập quản trị nhân sự

thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn sinh viên làm báo cáo thực tập quản trị nhân sự đề tài ” giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại khách sạn Thiên Hải Sơn

Để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong khách sạn, yếu tố con người là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Nó đem lại tính hiệu quả trong kinh doanh nhờ sự khai thác nguồn tài nguyên lao động, sự khoa học trong quản lý sẽ làm giảm chi phí kinh doanh, và sự ưu việt của đội ngũ nhân viên sẽ tạo ra một sản phẩm mang tính chất đặc thù của khách sạn. Nó sẽ góp phần vào việc cải tổ và phát triển tới một vị thế cao hơn trên thị trường du lịch của khách sạn.

Với một chính sách, chế độ quản lý nhân lực, sự quan tâm đúng mức của đội ngũ quản lý, sự nhiệt thành trong công việc của đội ngũ nhân viên, em tin chắc rằng chỉ cần trong một thời gian ngắn khách sạn Thiên Hải Sơn sẽ thắng lợi trong kinh doanh, sẽ đạt tới một tầm cao mới, một vị trí mới đẹp đẽ và sáng sủa trên con đường kinh doanh của mình.

Đề tài báo cáo thực tập có 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự

Chương 2: Thực trạng hiệu quả quản trị nhân sự tại Khách sạn Thiên Hải Sơn.

Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại Khách sạn Thiên Hải Sơn.

DOWNLOAD

nhận viết thuê báo cáo thực tập

đóng dấu xác nhận thực tập

làm thuê luận văn