Báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực tại công ty Thiều Quang

báo cáo thực tập quản trị nhân sự

Đề tài báo cáo thực tập: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần giải pháp phần mềm Thiều Quang

II.               Nội dung đề cương

1.1 Lý do chọn đề tài:

Việc gia nhập WTO đã đem đến cho Việt Nam những cơ hội mới và những thách thức, 6 năm – một khoảng thời gian cũng đủ để các chuyên gia kinh tế có những đánh giá và nhìn nhận lại những điều Việt Nam đã làm và chưa làm được, trong đó có lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và ngành công nghệ phần mềm nói riêng. Sự ra đời của các công ty công nghệ thông tin được đầu tư rầm rộ vào thị trường còn nhiều tiềm năng. Sự khó khăn của nền kinh tế và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn đòi hỏi bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần đưa ra những giải pháp cần thiết và phù hợp để tạo vị thế trên thị trường.

Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Thiều Quang là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và xây dựng các sản phẩm phần mềm. Ban đầu công ty chuyên sản xuất các sản phẩm phần mềm phục vụ cho việc quản lý của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, công ty tài chính, … trong 2 năm trở lại đây, công ty Thiều Quang tiếp tục mở rộng sang sản xuất các phần mềm phục vụ cho việc quản lý của các doanh nghiệp. Cũng như những doanh nghiệp khác tại Việt Nam, công ty Thiều Quang cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều từ những khó khăn của nền kinh tế xảy ra từ năm 2008 cho đến nay, đặc biệt là sự thu hẹp và hạn chế đầu tư từ những khách hàng truyền thống của công ty Thiều Quang. Do đó nếu muốn tồn tại và ngày càng phát triển, doanh nghiệp cần làm gì để giữ vững vị thế, làm gì để tăng thị phần các sản phẩm và dịch vụ, làm gì để có sự tin yêu và tín nhiệm của khách hàng? Làm sao nâng cao được hiệu quả kinh doanh của công ty?…. Để giải quyết các vấn đề trên thì cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó nguồn nhân lực là một trong những nhân tố quan trọng. Đó chính là lý do của khóa luận muốn hướng đến: Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý trong hoạt động quản lý nguồn nhân lực, xác định những điểm mạnh/điểm yếu, tiến hành kế hoạch hóa nguồn nhân lực. Từ đó tạo cơ sở để doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, đảm bảo sự cân bằng về nhân sự, thích ứng nhanh với tính bất ổn định của sản xuất kinh doanh.

Mặc dù phạm vi đề tài không lớn nhưng hy vọng sẽ khả thi và có đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh của công ty Thiều Quang.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của khóa luận là nghiên cứu thực trạng hoạt động nhân sự của công ty  cổ phần giải pháp phần mềm Thiều Quang và đề ra các giải pháp phù hợp với thời kỳ hội nhập đầy cạnh tranh nhằm khai thác tốt thế mạnh của công ty, khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh

1.3 Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài đề cập đến việc nghiên cứu tình hình nhân lực và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực bằng việc áp dụng một số phương pháp: phương pháp thống kê, phương pháp phân tích kinh doanh, phương pháp tổng hợp và suy luận, phương pháp phỏng vấn và quan sát thực tế, … nhằm giải quyết các khó khăn và tồn tại về nhân lực, cân đối được nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại và tương lai, tránh lãng phí lao động.

1.4 Kết cấu đề tài:

Chương 1: Cơ sở lý luận chung

Chương 2: Giới thiệu sơ lược về công ty Thiều Quang

Chương 3: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Thiều Quang

Chương 4: Những giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Thiều Quang

DOWNLOAD