Báo cáo thực tập quản trị chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008

báo cáo thực tập quản trị chất lượng

Báo cao thực tập quản trị chất lượng; Đề tài nghiên cứu tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công Ty Cổ Phần Long Hiệp nhằm tìm ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống chất lượng và chính sách chất lượng của Công Ty.

báo cáo thực tập quản trị chất lượng
báo cáo thực tập quản trị chất lượng

PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Hiện nay, trào lưu hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra như là một xu thế phát triển tất yếu của của nhân loại. Việt Nam ta là một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển tại khu vực Đông Nam Á cũng đã hòa mình vào xu thế mang tính toàn cầu này bằng cách tham gia vào các tổ chức kinh tế mang tầm cỡ thế giới như: WTO, ASEAN, APEC, ASEM,… điều này đã mang lại nhiều cơ hội cũng như không ít thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Việc gia nhập vào các tổ chức này sẽ giúp các doanh nghiệp tìm kiếm nhiều thị trường mới và tiềm năng cho sản phẩm, dịch vụ của mình. Tuy nhiên, để có thể thâm nhập vào thị trường đó thì các doanh nghiệp Việt Nam không những phải cạnh tranh về giá cả mà còn phải cạnh tranh về chất lượng. Vì vậy, nếu muốn thâm nhập, tồn tại và đứng vững trên thị trường thì các doanh nghiệp phải khẳng định được chất lượng và không ngừng cải tiến chất lượng các loại sản phẩm và dịch vụ của mình để có thể đáp ứng nhu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao của thị trường.
Để có thể khẳng định chất lượng của mình với thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng được một hệ thống chất lượng thật vững chắc với những chính sách chất lượng tốt và thể hiện được năng lực của Công Ty mình.
Xuất phát từ lý do đó, sau một thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại Công Ty Cổ Phần Long Hiệp, em đã chọn đề tài làm báo cáo thực tập“Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tại Công ty cổ phần Long Hiệp” để làm đề tài thực tập tốt nghiệp cho mình.
Mục tiêu nghiên cứu:
Hệ thống hóa lại một số kiến thức về hệ thống quản trị chất lượng, chính sách chất lượng và tìm hiểu thực tế về thực trạng áp dụng hệ thống chất lượng, chính sách chất lượng tại Công Ty để từ đó dề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống chất lượng .
Đối tượng ngiên cứu:
Hệ thống chất lượng và chính sách chất lượng của Công Ty Cổ Phần Long Hiệp.
Phạm vi nghiên cứu: Công Ty Cổ Phần Long Hiệp.
Đề tài nghiên cứu tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công Ty Cổ Phần Long Hiệp nhằm tìm ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống chất lượng và chính sách chất lượng của Công Ty.  Nội dung đề tài gồm 3 chương:
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
CHƯƠNG 2: TỒNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HIỆP
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HỆ THỒNG CHẤT LƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HIỆP

 

DOWNLOAD 1

DOWNLOAD 2