Báo cáo thực tập QTKD tại công ty Cổ phần Nhựa

Bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanhHoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh

Nhằm thực hiện tốt đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, các doanh nghiệp nước ta đã nỗ lực phát triển sản xuất và đạt được mức năng suất lao động cao, phát huy sức mạnh của mình trên thị trường trong và ngoài nước. Để đạt được những thành tích đó thì yếu tố con người là không thể thiếu được, chính yếu tố con người đã quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệp đã tìm mọi cách để có được nguồn nhân lực chất lượng cao và làm thế nào để có thể phát huy cao năng lực, sở trường của nguồn lao động mình có nhằm đạt được những mục tiêu chung của tổ chức đặt ra. Việc có nguồn nhân lực tốt trong tay đã khó nhưng việc sử dụng họ như thế nào cho có hiệu quả nhất còn khó khăn hơn. Và công tác tạo động lực cho người lao động sẽ giúp cho việc sử dụng lao động, đem lại sự thành công cho mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong công tác tạo động lực cho người lao động thì trên thực tế ở nước ta còn rất nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến công tác này nên đã làm giảm hiệu quả cho việc sử dụng lao động, ảnh hưởng xấu tới kết quả sản xuất kinh doanh. Do đó tạo động lực cho người lao động nhằm tăng cường sự nỗ lực, sự hứng thú của người lao động khi làm việc tạo ra năng suất, hiệu quả cao trong công việc là hết sức cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Là một Công ty trực thuộc Công ty hợp tác kinh tế Bộ quốc phòng, Công ty cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo ra các mẫu bao bì phục vụ cho quá trình sản xuất và tiêu dùng. Do đặc thù của nghành, người lao động luôn phải làm việc trong môi trường độc hại do phải tiếp xúc nhiều với bụi và chất thải, sức ép công việc ngày càng tăng. Do đó, người lao động rất dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, bỏ việc. Chính vì vậy, công tác tạo động lực cho người lao động đang được Công ty chú trọng và quan tâm.

Hiện nay, công tác tạo động lực lao động tại Công ty  Cổ phần Nhựa – Bao bì đã được quan tâm và cơ bản thỏa mãn được nhu cầu cho người lao động. Đồng thời phù hợpvới đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, một số nội dung trong công tác tạo động lực lao động của Công ty trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần được hoàn thiện tiếp. Đặc biệt gắn với phương hướng và bối cảnh hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Xuất phát từ nhận thức trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh và được sự hướng dẫn của giảng viên, em đã chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh” để làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Nội dung của báo cáo thực tập gồm có 2 phần.

Phần 1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh và tổ chức công tác quản trị nhân lực ở Công ty.

Phần 2 . Chuyên đề chuyên sâu “ Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh”. Kết cấu chuyên đề chuyên sâu gồm 3 mục lớn:

DOWNLOAD