Báo cáo thực tập phân tích tài chính cty dược IMEXPHARM

báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Đề tài chuyên đề: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM hoàn thành vào năm 2015, chuyên đề được tập trung làm chất lượng cho các bạn sinh viên tham khảo để làm báo cáo thực tập. luận văn,…

TRÍCH ĐOẠN GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây, với những biến động lớn trong nền kinh tế như lạm phát, giảm phát thì hầu hết các doanh nghiệp không tránh khỏi sự ảnh hưởng của nền kinh tế và nghành dược cũng không ngoại lệ. với tính cấp thiết và quan trọng của cuộc sống thi nghành dược đóng vai trò rất quan trọng, sự biến động trong giá cả dược liệu đã làm ảnh hưởng tới tình hình tài chính của các công ty ngành dược. để tìm hiểu sâu hơn em chọn Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm  để làm đề tài: “PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Nội dung của đề tài bao gồm các phần chính sau:

Chương 1: Phân tích và nhận định triển vọng kinh tế vĩ mô

Chương 2: Phân tích ngành dược

Chương 3: Phân tích và định giá công ty  cổ phần dược phẩm Imexpharm

DOWNLOAD

Nhóm nhận làm báo cáo thực tập theo yêu cầu, các bạn liên hệ web nhé!