Báo cáo thực tập phân tích hiệu quả tình hình kinh doanh

phân tích tình hình kinh doanh

Mẫu báo cáo thực tập thực trạng và giải pháp nâng cao hiểu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần may Đông nai. Hoàn thành vào năm 2014. đã đạt kết quả cao. mọi người tải về để xem chi tiết hơn nhé.

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Việc gia nhập WTO đã đem đến cho Việt Nam những cơ hội mới và những thách thức, 6 năm – một khoảng thời gian cũng đủ để các chuyên gia kinh tế có những đánh giá và nhìn nhận lại những điều Việt Nam đã làm và chưa làm được, trong đó lĩnh vực công nghiệp nói chung và may mặc nói riêng. Sự ra đời của các xí nghiệp may mặc được đầu tư rầm rộ vào thị trường còn nhiều tiềm năng. Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn đòi hỏi bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần đưa ra những giải pháp cần thiết và phù hợp để tạo vị thế trên thị trường
Công ty cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai, một công ty hiện đang chiếm vị thế cao trên thị trường hàng may mặc trong nước cũng như xuất khẩu ra nước ngoài, cũng đã có những bước chuyển biến rõ rệt, là sự chuẩn bị sẵn sàng khi tiến hành mở rộng thị trường của công ty ra thế giới hơn nữa, nhưng đó cũng chỉ là những bước tiến chậm, vậy nếu muốn tồn tại và ngày càng phát triển, doanh nghiệp cần làm gì để giữ vững vị thế, làm gì để tăng thị phần các dịch vụ, làm gì để có sự tin yêu và tín nhiệm của khách hàng? Làm sao nâng cao được hiệu quả kinh doanh của công ty?…. Đó chính là lý do của khóa luận muốn hướng đến: Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh, xác định những cơ hội kinh doanh hứa hẹn, đồng thời giữ vững và phát triển vị thế của công ty. Và ở khóa luận này các giải pháp này được lập ra từ thực tế của Công ty CP Tổng công ty May Đồng Nai, nơi có tiềm năng kinh tế lớn của nước. Mặc dù phạm vi đề tài không lớn nhưng hy vọng sẽ khả thi và có những đóng góp thiết thực vào hoạt động kinh doanh cho Công ty CP Tổng công ty May Đồng Nai nói riêng và góp phần giữ vững thế mạnh của ngành may mặc của Việt Nam trong thời kỳ cạnh tranh ngày nay.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
– Khái quát một số vấn đề lý luận chung vế hoạt động kinh doanh.
– Nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty CP Tổng công ty May Đồng Nai.
– Đề ra giải pháp phù hợp với thời kỳ hội nhập đầy cạnh tranh nhằm khai thác tốt thế mạnh của Công ty, khắc phục những hạn chế, tìm kiếm những cơ hội kinh doanh tiềm năng mà thị trường mang lại.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
– Đối tượng nghiên cứu: Công ty CP Tổng Công Ty May Đồng Nai
– Phạm vi nghiện cứu: Khảo sát thực trạng kinh doanh tại Công ty CP Tổng Công Ty May Đồng Nai trong thời gian qua và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vào năm 2013
4. Phương pháp thực hiện:
Đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh và dự báo dữ liệu từ các số liệu thu thập được tại đơn vị thực tập, quan sát thực tế tại công ty là Công ty CP Tổng công ty May Đồng Nai.
5. Kết cấu đề tài:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung
Chương 2: Khảo sát thực trạng hoạt động SXKD tại Công ty CP Tổng Công Ty May Đồng Nai .
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh danh của công ty Công ty CP Tổng công ty May Đồng Nai.

DOWNLOAD