Báo cáo thực tập nghiệp vụ phòng khách sạn Thanh Lịch

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu to các bạn báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn is  Báo cáo thực tập nghiệp vụ phòng khách sạn Thanh Lịch

With sự phát triển kinh tế thì khoa học: xây dựng ngày as phát triển, thời gian rảnh Nhàn rồi nhiều, phương tiện and tiện nghi cho du lịch ngày be as cải thiện, from thúc đẩy du lịch phát triển. Ở nhiều nước trên thế giới, du lịch have and đang góp phần quan trọng thúc đẩy nền kinh increase trưởng tế quốc dân, in which has Việt Nam. Du lịch been xem as nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế Việt Nam in quá trình hội nhập and phát triển. Để đáp ứng maximum number of nhu cầu then thì ngày nay vực kinh doanh du lịch khách sạn was and being đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển and. Rất nhiều cơ sở kinh doanh du lịch khách sạn as many thứ hạng từ bình dân to cao cấp been mọc lên. Ở nước ta thời gian qua vực Khách sạn – du lịch already have the following bước phát triển mạnh mẽ much. Tuy nhiên sự phát triển kinh doanh in Khách sạn – Du lịch còn mang tính tự phát, cục bộ, chưa bền vững, chất lượng dịch vụ has been coi trọng but Dương such as hiệu quả chưa cao. Vì vậy you want to Gianh thắng lợi, du lịch Việt Nam need Không có lực than nữa, nhiều giải pháp needs to be nghiên cứu triển khai and for nâng cao chất lượng dịch vụ.

Sự phát triển mạnh mẽ of du lịch, đã tạo ra môi trường cạnh tranh Sôi động for doanh nghiệp Khách sạn – du lịch. Dẫn to one tất yếu is sự phát triển of services lưu trú. Mục tiêu chung of the khách sạn at Việt Nam hiện nay is nâng cao capabilities phục vụ of dịch vụ phòng ngủ và well chính is cơ sở to kinh doanh thêm dịch vụ, bởi might dịch vụ lưu trú is dịch vụ chủ yếu, thực hiện and ensure cho hoạt động kinh doanh khách sạn of. Tuy nhiên, với sự ra đời hàng loat of its khách sạn mới, cạnh tranh in vực kinh doanh khách sạn nói chung and kinh doanh dịch vụ lưu trú khách sạn in nói riêng ngày as trở be khoc liệt. Để possible đứng vững and development in môi trường cạnh tranh such, đòi hỏi its doanh nghiệp kinh doanh khách sạn must hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho nhân viên phục vụ and tổ chức tốt hoạt động phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng cho sản phẩm its dịch vụ, sự thỏa mãn increase of khách hàng, tạo điều kiện quyết định sự thành công to the doanh nghiệp.

Để hoạt động kinh doanh at bộ phận đạt hiệu quả cao thì việc hoàn thiện công tác nghiệp vụ tại bộ phận is việc làm cần thiết. Công tác quản trị nghiệp vụ been hoàn thiện would góp phần nâng cao văn Minh phục vụ khách hàng, tạo ấn tượng tốt with the client. Hoàn thiện công tác quản trị phòng thực chất is việc nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ khách tại bộ phận phòng. Hoàn thiện công tác quản trị nghiệp vụ góp phần sử dụng tối ưu nguồn lực of the doanh nghiệp to to hướng nâng cao chất lượng dịch vụ. Hoạt động quản trị nghiệp vụ cần been tiến hành at all bộ phận in khách sạn and has vai trò quan trọng tạo bộ phận phòng. Vì vậy công tác quản trị nghiệp vụ phòng tốt will help nâng cao chất lượng phục been vụ phòng tạo điều kiện cho các dịch vụ khác in khách sạn phát triển theo. Bởi with the nhu cầu of con người ngày as cao thì chất lượng become one of those chỉ tiêu quan trọng in việc quyết định selected nhà cung ứng dịch vụ. Quản trị nghiệp vụ phòng will help cho việc sử dụng hiệu quả has its nguồn lực thuộc bộ phận phòng nham thu hút khách hàng and nâng cao vị thế doanh nghiệp trên of thị trường.

Khach san Thanh Lịch – Hạ Long is one khách sạn 2 sao be ngay trung tâm thành Centered phố Hà Nội. This is a vị trí thuận lợi cho hoạt động kinh doanh khách sạn of but also mang lại không ít thách thức bởi sự cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ of nhiều khách sạn khác trên địa bàn. Các khách sạn are very chú trọng nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo chất lượng phục vụ phòng. Sớm nhận biết been thách thức then, ngay từ ngày đầu those kinh doanh, khách sạn was dành sự quan tâm nhất định to dịch vụ lưu trú, one of the following dịch vụ cơ bản of khách sạn. Thực tế in thời gian thực tập tại khách sạn Thanh Lịch – Hạ Long em phát hiện chất lượng dịch vụ lưu trú chưa đáp ứng kip nhu cầu ngày as cao of khách hàng, tác phong làm việc also thái độ phục vụ of đội ngũ nhân viên cung ứng dịch vụ lưu trú chưa mang tính chuyên nghiệp, nhân viên thiếu nghiêm túc, nhiều nhân viên còn làm việc riêng, trêu đùa in giờ làm việc, sử dụng cơ sở vật chất: xây dựng of khách sạn vào purpose cá nhân, trình độ học vấn and trình độ ngoại ngữ chưa cao chủ yếu is trung cấp even chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông, trình độ đại học cao đẳng much ít. Cơ sở vật chất: xây dựng phục vụ cho quá trình tác nghiệp dịch vụ lưu trú could thường xuyên cải thiện, nâng cấp, sửa chữa. Chính vì vậy, để nâng cao sức cạnh tranh also thỏa mãn ngày as cao nhu cầu of the customers and has been chỗ đứng vững chắc trên thị trường, khách sạn Thanh Lịch – Hạ Long requires sự quan tâm, đầu tư than nữa to do not Stop nâng cao công tác quản trị nghiệp vụ phòng to nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn of.

Xuất phát từ lý luận these and execute tế Neu trên em nhận thấy việc nghiên cứu tìm ra giải pháp for nâng cao chất lượng dịch vụ bổ sung khách sạn is yêu cầu cấp thiết. Luận văn implemented as expected góp phần tìm ra hướng đi mới nâng cao chất lượng dịch vụ bổ sung khách sạn from ngày as thu hút khách, increase uy tín, vị thế khách sạn.

            – Nhận thấy tầm quan trọng and tính cấp thiết of the problem, qua quá trình điều tra, khảo sát trực tiếp tại khách sạn em đã selected đi sâu nghiên cứu vấn đề in đề tài is quản trị nghiệp vụ phòng and select đề tài luận văn tốt nghiệp: “Quản trị nghiệp vụ phòng tại khách sạn Thanh Lịch – Hạ Long”.

TẢI TÀI LIỆU