Báo cáo thực tập nghiệp vụ lễ tân khách sạn Kim liên

Thuctaptotnghiep.net xin hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn is Báo cáo thực tập nghiệp vụ lễ tân khách sạn Kim liên

In the năm recently along with sự phát triển chung of thế giới, nghành du lịch Việt Nam already have the following steps to start sắc đáng kế, đặc biệt in lĩnh vực kinh doanh khách sạn.

Do hoạt động của nghành du lịch phát triển nhanh, thị trường opened rộng, quan hệ hiểu biết are mutually exclusive and trao đổi du khách of the nước trên thế giới do not Stop be grow and cường củng cố. Thêm vào which sự ra đời hàng loat of its khách sạn has làm Sôi động thêm thị trường cung ứng du lịch and grow làm thêm bầu khí cạnh tranh do not have gay gắt Cap of thị trường này.Bên cạnh which làm cuộc khủng hoảng tài chính Châu á starting from Thái Lan has làm cho nền kinh tế nhiều nước khu vực in Diminished sút and điều then ảnh hưởng much to lớn kinh doanh du lịch nói chung and kinh doanh khách sạn nói riêng.

Muốn trụ vững and phát triển, củng cố uy tín each doanh nghiệp khách sạn must be much Nô lực làm mới biện pháp to thu khách, quảng bá rộng rải sản phẩm của mình, reduce tối đa chi phí, increase dịch vụ bổ xung để làm Augmented tính hấp dẫn of khách sạn.

  Công ty du lịch khách sạn kimlien is one of ít khách sạn retained thuộc tổng cục du lịch. Tuy have the following bước phát triển chậm nên with khách sạn khác but khách sạn luôn with these steps đi đúng đản, combined with each cơ chế thị trường. Từ these steps đi chậm which khách sạn was dần tự assertion mình bằng chính số lượng khách du lịch đến với khách sạn. Vừa nâng cấp cơ sở vật chất kĩ thuật, vừa đào tạo lại đội ngũ cán bộ công nhân viên and a yếu tố unable nào thiếu nham thu hút khách đến với khách sạn Kim Liên which is thái độ phục vụ khách luôn nhiệt tình của every con người nơi đây. Để has been one kết quả such thì bộ phận lễ tân đóng góp phần one is not small. Là bộ phận đầu tiên đón tiếp khách and will tạo lòng tin nơi khách đòi hỏi người nhân viên lễ tân must have kinh nghiệm and trình độ nghiệp vụ tốt.

Tóm lại nghiệp vụ lễ tân is bộ mặt of xã hội nơi mà đại diện cho đất nước nói chung, công ty du lịch khách sạn nói riêng, để trực tiếp tiếp xúc with khách từ giây phút đầu tiên gặp gỡ until giây phút cuối cùng trả chìa khoá, thanh toán and rời khách sạn. Khách khen hay chê is làm chung ta, if we do not làm tốt will give strange cho khách one ấn tượng do not tốt. Ngược lại ngay từ giây phút ban đầu has left ấn tượng tốt đẹp thì khách would luôn nhớ and khen chính we, khen đất nước con người Việt Nam. Ngoài ra lễ tân còn is tấm gương phản chiếu toàn bộ hình ảnh đất nước con người Việt Nam to du khách nước ngoài. Can not those thế làm tốt công tác lễ tân trước hết học hỏi nhiều điều been in cuộc sống, nâng cao chất lượng nghiệp vụ, phục vụ tốt công tác nghiệp vụ of mình mà doanh nghiệp công ty giao cho.

Chính vì vậy nhận thấy tầm quan trọng of this nghiệp vụ mà em select chuyên đề tốt nghiệp “is nghiệp vụ lễ tân khách sạn”. Thông qua chuyên đề this would like to em hiểu sâu về vai trò nhiệm vụ of lễ tân khách sạn in nói chung and in khách sạn Kim Liên nói riêng.

TẢI TÀI LIỆU