Báo cáo thực tập ngành sự phạm – Tiểu học

Đề tài Báo cáo thực tập vực sư phạm, Với những kiến thức thu thập và tổng hợp trong bài báo cáo thực tập sư phạm tiểu học này, sinh viên học được cách làm việc khoa học, có thống hệ, chặt ché và linh hoạt. Bản thu hoạch là thành quả lao động nghiêm túc trong suốt ba tuần thực tập, thực hiện theo sự hướng dẫn của ban giám hiệu nhà trường, giáo viên trưởng đoàn và giáo viên phụ trách. Đây cũng Tường trình của chúng tôi về những kiến thức thu được thap

báo cáo thực tập sư phạm vực
báo cáo thực tập sư phạm vực

PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý làm viết báo cáo thực tập:
Giáo dục tiểu học là bậc học vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến Chang đường tương lai của các em nói riêng cũng cả dân tộc nói chung. Kết quả giáo dục phụ thuộc nhiều vào hiệu quả phối hợp nhiều Centered đình gia, trường nhà và hội xã. Hiện nay, sự phối hợp này là không di chuyển lại nhân cách và trí tuệ phát triển hoàn thiện cho tất cả học sinh lứa tuổi ra tiểu học, chưa Kể tình trạng học sinh bỏ học vì nhiều nguyên nhân đang có mức tăng trưởng chiều hướng gia. Dĩ nhiên, dự kiến một xã hội hoàn hảo là điều có thể tương, nhưng limit những nhân tố tiêu cực là việc làm khả thi.
Mục tiêu của đợt thực tập sư phạm là giúp sinh viên tìm hiểu môi trường làm việc trong tương lai, quy trình lên lớp và thực hành giảng dạy học sinh tiểu học. Sinh viên hiểu rõ hơn tâm – sinh lý của học sinh, từ tự rút ra cho mình bài học kinh nghiệm trong nghề nghiệp sau này, có thể đê xuất giải pháp phối hợp với gia đình và xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học. Thiết hơn thực, giáo sinh đã không tiếp tục định hướng phấn đấu trong tương lai, quyết định những việc cần làm để trau khả năng dồi sư phạm, có ý chí tự nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hoàn thành tốt quá trình học tập hệ cao đẳng. Đối với những kiến thức thu thập và tổng hợp trong bài báo cáo thực tập này, sinh viên học được cách làm việc khoa học, có hệ thống, chặt ché và linh hoạt. Bản thu hoạch là thành quả lao động nghiêm túc trong suốt ba tuần thực tập, thực hiện theo sự hướng dẫn của ban giám hiệu nhà trường, giáo viên trưởng đoàn và giáo viên phụ trách. Đây cũng Tường trình của chúng tôi về những kiến thức thu thap được. Chúng tôi đã có một ba tuần đáng nhớ, tận mắt chứng kiến và học hỏi nhiều điều từ được thực tế giảng dạy đa dạng, phức tạp. . Tin rằng đợt thực tập là trải nghiệm quý giá cho nghề nghiệp của chúng tôi sau này

2.Nhiệm vụ và phạm vi các báo cáo thu hoạch:

2.1) Nhiệm vụ: -Ghi nhận lại kết quả của quá trình thâm nhập thực tế hiện trường Tiểu học Phú Hòa 1 từ ngày 2014/01/03 đến 19/03/2014. -Lên Kế hoạch dự giờ giảng mẫu, dự sinh hoạt chủ nhiệm, đăng kí tiết dạy thi, chuẩn bị giáo án, thi giảng và lên kế hoạch cho bài báo cáo tổng kết. -Giảng dạy, làm công tác chủ nhiệm và tổ chức sinh hoạt cho học sinh vào cuối tuần.

2.2) Phạm vi: Do thời gian thực tập chưa đầy tháng nên Bai thu hoạch chỉ giới hạn trong trường Tiểu học Phú Hòa 1, Cu có kết quả thực tập giảng dạy của bản thân ở lớp 2/3.

3.Lịch trình thực tập sư phạm:

2014/01/03 -Ngày:

+ Hiệu trưởng báo cáo thực tế hoạt động của trường

+ Nhận Lịch dự giờ và phân công soạn giáo án

+ Gặp và trao đổi với giáo viên hướng dẫn về giáo án cần soạn -Ngày 2014/02/03:

+ Dự giờ giảng mẫu môn Tập đọc, bài Sơn Tinh – Thủy Tinh, tiết 1

+ Nghệ và ghi chép quy trình lên lớp giờ Chính tả -Ngày 2014/03/03:

+ Dự giờ môn Tập đọc, bài Sơn Tinh – Thủy Tinh, tiết 2 -Ngày 03/04 / năm vào năm 2014:

+ Dự giờ tiết Toán, bài Giờ, phút -Ngày 2014/05/03:

+ Làm quen và sinh hoạt lớp thực tập

+ Dự giờ tiết chủ nhiệm -Ngày 2014/08/03:

+ Dự tiết giảng mẫu môn Toán, bài Tìm số bị chia -Ngày 2014/09/03:

+ Kiến tập giờ Chính tả (Nghe viết), bài Sông Hương -Ngày 2014/10/03:

+ Dự tiết học mẫu cuối cùng, môn Toán, bài Luyện tập + Nghe GV hướng dẫn soạn giáo án hoàn chỉnh -Ngày 2014/11/03:

+ Dự giờ tiết giảng của giáo sinh Trần Phạm Anh Khoa (Chính tả – Sơn Tinh – Thủy Tinh) và Nguyễn Thị Kim Hoa (Chính tả – Bé nhìn biển)

+ Nghe GV hướng dẫn nhận xét -Ngày 2014/12/03 😕

+ Lên lớp tiết Chính tả Vì sao CA không biết nói

+ Dự tiết giảng của giáo sinh Phạm Thị Minh Thủy (Chính tả – Kho báu)

+ Thực tập chủ nhiệm lớp -Ngày 15/03/2014: + Dự tiết giảng của giáo sinh Đặng Thị Nhàn (Chính tả – Cây dừa)

-Ngày 16/03/2014:

+ Viết báo cáo thực tập, kế hoạch chủ nhiệm lớp -Ngày 17/03/2014:

+ Nộp báo cáo và kế hoạch chủ nhiệm -Ngày 18/03/2014:

+ Viết nhật kí thực tập sư phạm -Ngày 19/03/2014:

+ Nộp sổ nhật kí

+ Tổng kết thực tập sư phạm

4.Kế hoạch cho mỗi nội dung thực tập sư phạm:

Tìm hiểu thực tế giáo dục:

-Nghe Báo cáo tình hình của trường Tiểu học Phú Hòa 1 và địa phương nơi trường đóng (2014/01/03)

– Lên kế hoạch tự tìm hiểu và ghi chép, thu thập thông tin (2014/01/03 – 16/03/2014) Thực tập chủ nhiệm lớp 2/3:

-Tiếp Xúc cho lớp làm chủ nhiệm

-Theo Dõi và ghi nhận kết quả thực tập -Tìm hiểu lý lịch học sinh

-Làm Công tác giáo dục tư tưởng, nhắc nhở các em đi học đúng giờ, học bài làm bài và đầy đủ, chấp hành tốt nội quy nhà trường của

-Lên Kế hoạch chủ nhiệm và giảng dạy Thực tập giảng dạy:

-Kế Hoạch dự giờ, giảng mẫu -Kế hoạch soạn giảng, tập giảng và lên lớp

DOWLOAD đầy đủ

làm thuê báo cáo thực tập

làm báo cáo tốt nghiệp thuê

nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp