Báo cáo thực tập marketing tại công ty dược phẩm ProPharma

báo cáo thực tập marketing công ty dược

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MARKETING TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHỞI ĐẦU ĐỔI MỚI NĂNG ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP  (PRODINCOM PHARMA).

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua, cùng với tiến trình hội nhập của nước ta vào khu vực và thế giới, với định hướng phát triển kinh tế quốc gia từ nay đến năm 2020, các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng phải đương đầu với nhiều thách thức lớn. Hội nhập đồng nghĩa với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít trở ngại khó khăn đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, ranh giới giữa thành công và thất bại trở nên mong manh hơn, việc cạnh tranh ngày càng trở lên gay gắt hơn. Thị trường là một yếu tố sống còn đối với mỗi doanh nghiệp nói chung và trong ngành sản xuất kinh doanh nội thất nói riêng. Có thị trường thì doanh nghiệp mới có thể tiêu thụ được hàng hóa. Từ đó, doanh nghiệp mới có thể có lợi nhuận để quay vòng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Chính vì vậy, các hoạt động marketing nhằm mở rộng thị trường càng trở nên quan trọng hơn đối với mỗi doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải cố gắng tìm kiếm cho mình những thị trường phù hợp với sản phẩm, khả năng sản xuất kinh doanh của công ty.
Công ty PRODINCOM PHARMA là một doanh nghiệp tư nhân chuyên sản suất và kinh doanh, mua bán các loại dược phẩm… Là một công ty còn khá non trẻ nên việc phát triển các hoạt động marketing nhằm mở rộng thị trường có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, trong quá trình thực tập tại Công ty tác giả đã quyết định chọn đề tài làm báo cáo thực tập marketingPHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM ĐẨY MẠNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHỞI ĐẦU ĐỔI MỚI NĂNG ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP (PRODINCOM PHARMA)”.
 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
 Mục đích nghiên cứu của đề tài
Sau khi nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh của công ty, đề tài được thực hiện nhằm đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nội thất của Công ty PRODINCOM PHARMA trong điều kiện Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức WTO và thế giới vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu.
 Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Căn cứ vào mục đích nghiên cứu của đề tài thì nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài sẽ tập trung vào các vấn đề sau đây:
– Tổng quan về công ty và thực trạng kinh doanh của công ty.
– Phân tích thực trạng hoạt động marketing của công PRODINCOM PHARMA trong thời gian qua. Từ đó rút ra những ưu điểm, tồn tại của công ty trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh sản phẩm nội thất nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa và nghiên cứu các tồn tại đó.
– Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh dược phẩm cho công ty PRODINCOM PHARMA trong thời gian tới.
 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dược phẩm của công ty.
 Phạm vi nghiên cứu
– Về không gian: Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của PRODINCOM PHARMA lĩnh vực dược phẩm gồm thị trường truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh và những thị trường mới, thị trường tiềm năng tại các tỉnh lân cận mà công ty có thể thâm nhập và mở rộng.
– Về thời gian: Nghiên cứu hoạt động marketing của công ty PRODINCOM PHARMA trong giai đoạn 2008 – 2011 và mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty đến năm 2015.
 Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Để có thể nhận thức đúng, khách quan được tình hình kinh doanh thực tế lĩnh vực nội thất, từ đó có thể đề ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing sát với thực tế thì:
– Đề tài sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, xây dựng các giả thiết để tiến hành thử nghiệm thống kê dựa trên các lý luận chung từ các tài liệu tham khảo xung quanh môn học marketing, sách, báo chí, website và từ phía các phòng ban đơn vị của công ty.
– Để có thể hoàn thành tốt, bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này không chỉ dựa trên các cơ sở lý thuyết mà còn dựa trên quá trình tiếp cận thực tế thông qua các giai đoạn thực tập và làm việc tại đơn vị.
– Phương pháp khảo sát thực tế và phân tích kết hợp với tư duy lôgic, các phương pháp có tính liên ngành như điều tra, tổng hợp, thống kê, so sánh và những phương pháp khoa học chung như mô hình hóa các quy trình, cơ cấu tổ chức… để nghiên cứu các khía cạnh chính của vấn đề nhằm gắn lý luận với thực tế, để đề tài nghiên cứu sẽ trở nên hữu ích, không xa rời thực tế, có thể áp dụng ngay cho doanh nghiệp.
 Kết cấu của đề tài
Ngoài Lời mở đầu và Kết luận thì đề tài thực tập bao gồm 4 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về marketing.
Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh sản phẩm dược phẩm của công ty PRODINCOM PHARMA giai đoạn 2010 – 2013
Chương 3: Mục tiêu và một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động marketing lĩnh vực dược phẩm cho công ty PRODINCOM PHARMA

DOWNLOAD