Báo cáo thực tập marketing sản phẩm rượu vodka

báo cáo thực tập marketing

Công ty Avinaa đã có kế hoạch Marketing cho sản phẩm rượu Avinaavodka trong vòng 5 năm và cuối cùng sản phẩm được tung ra thị trường vào ngày 1/10/2009. Thời điểm cuối năm 2009 là thời điểm thị trường rượu Việt Nam rơi vào tình trạng cung không đáp ứng đủ cầu do thời tiết trở giá lạnh và trong thời gian tiến đến dịp tết Nguyên Đán chính vì vậy công ty dễ dàng có được những thành công bước đầu về doanh số và định vị được hình ảnh của mình bước đầu trong tâm trí khách hàng.

Tuy nhiên, thời điểm sau dịp tết Nguyên Đán khi sức tiêu thụ của thị trường giảm do yếu tố thời vụ, tình hình cạnh tranh càng trở lên gay gắt dẫn đến doanh số tụt giảm, công ty bắt đầu bộc lộ những sơ suất và nhược điểm của mình về mọi vấn đề trong đó có một số vấn đề lớn thuộc về lĩnh vực Marketing.

Vấn đề về Marketing của Avinaa bắt nguồn từ việc nhận thức không đầy đủ về Marketing cộng với việc thành công dễ dàng ở thời gian đầu dẫn đến việc coi nhẹ và sơ xuất trong việc lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm mới. Những vấn đề đó là:

Chương trình khuyến mại không phù hợp với khách hàng.

Hình ảnh thương hiệu còn chưa hợp lý và không thống nhất.

Việc nghiên cứu thông tin phản hồi của thị trường và thông tin từ đối tin đối thủ cạnh tranh còn sơ sài.

Chưa có những kế hoạch chi tiết trong việc bao phủ thị trường.

Không có kế hoạch dự đoán cho những thay đổi của thị trường.

Kế hoạch truyền thông còn sơ sài và chưa có đầu tư đúng mức.

Hiện tại công ty đang đương đầu với những hậu quả như đánh mất số lượng lớn thành viên trong kênh phân phối. Các đối thủ cạnh tranh phản ứng mãnh liệt bằng những chương trình khuyến mãi tốt hơn được dựa trên mối quan hệ chặt chẽ với thành viên kênh hiện tại. Doanh số tụt giảm mạnh. Thiếu hàng và tồn đọng hàng xảy ra…

Với những lý do trên, cuộc nghiên cứu này được đặt ra nhằm tìm ra tất cả những vấn đề còn tồn tại, những sai sót cần chỉnh sửa của chiến lược Marketing hiện tại của công ty. Để giải quyết được những vấn đề trên bài viết này được bố cục theo trình tự như sau. Chương 1 bao gồm phần giới thiệu chung về công ty Avinaa, những đặc điểm về nhận thức Marketing, cách tổ chức phòng Marketing của công ty. Chương hai là báo cáo thực tập marketing hiện tại của công ty đang thực hiện, những sai lầm, thiếu sót gì còn tồn tại của bản kế hoạch này, chúng đã dẫn đến hậu quả ra sao. Chương ba là phần hoàn thiện và phát triển kế hoạch Marketing của công ty, đưa ra những giải pháp khắc phục cho những vấn đề công ty còn tồn tại, đưa ra những tư tưởng chiến lược về Marketing giúp hoàn thiện và gia tăng hiệu quả của hoạt động Marketing trong doanh nghiệp.

DOWNLOAD

 

Xem thêm tài liệu về báo cáo thực tập rượu vokka tại đây.