Báo cáo thực tập Marketing online cho sản phẩm Subiz

Thuctaptotnghiep.net hướng dẫn các bạn làm báo cáo thực tập marketing is  Tiếp thị trực tuyến cho sản phẩm Subiz of công ty VietnamBIZ

We and thế giới was and đang trải qua those biến động dữ dội and bất Ngòi, khó lường in all lĩnh vực đời sống từ kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học công nghệ. Đặc biệt is sự biến động and phát triển vũ bão of khoa học công nghệ làm cho nền kinh tế of our trở be Sôi động phức tạp and more than never hết. Để exists and phát triển đòi hỏi doanh nghiệp must be the luôn đổi mới and select phương pháp kinh doanh sao cho phù hợp nhất, tiết kiệm nhất mang lại hiệu and quả cao nhất.

Như Chung Ta đã biết thị is one of the following hoạt động quan trọng nhất of doanh nghiệp, which is cơ sở to người tiêu dùng known doanh nghiệp, tiếp cận the work and tác động to hành vi giúp người tiêu dùng ra quyết định mua them. Trọng bối cảnh kinh tế hiện nay, while mà tình hình làm phát ngày as increase cao, thì việc doanh nghiệp tìm to those phương thức tiếp thị mới Nhâm Diminished chi phí has become xu hướng phổ biến. Các hoạt động tiếp thị đang dần chuyển hướng mạnh mẽ from thị trường truyền thống hướng to those môi trường possible đạt hiệu quả cao with the chi phí thấp Internet like. Hiện nay has interval 2,4 tỷ người sử dụng internet trên toàn thế giới, với tỷ lệ sử dụng công cụ such as: email used 60%, tin the nhắn used 73%, việc đọc tin tức trên mạng. Số người sử dụng internet to access into mạng xã hội ngày one with the increase tốc độ nhanh. Tỷ lệ người sử dụng Internet exceeded tỷ lệ nghe đài and đọc báo in, and Internet đang dần trở thành phương tiện thông tin used phổ biến nhất trên thế giới.

Nắm bắt được xu thế đó, công ty cổ phần giải pháp trực tuyến VietnamBIZ was and đang tiến hành its hoạt động marketing your in môi trường công nghệ số nhám mang sản phẩm to tay người tiêu using a cách nhanh chóng hiệu, tiết kiệm chi phí without kém phần hiệu quả. Be a doanh nghiệp hoạt động in lĩnh vực cung cấp các giải pháp trực tuyến cho quản trị and kinh doanh, trải qua 6 năm hoạt động, công ty are created been chỗ đứng cho mình trên thị trường with the following sản phẩm be đánh giá may chất lượng cao. Tiếp nối thành công of the following sản phẩm that, VietnamBIZ was and đang triển khai sản phẩm phần mềm trò chuyện trực tuyến Subiz- one giải pháp supported website thương mại điện tử. Tuy nhiên here is sản phẩm was xuất hiện khá lâu trên thị trường with thương hiệu lớn trên thế giới. Do that, to be kinh doanh tốt sản phẩm this, công ty cần lập ra chiến lược one marketing hiệu quả. With đặc thù of vực kinh doanh phần mềm và thị trường quốc tế mà công ty Scheduled hướng thì việc thực hiện the activities tiếp thị trực tuyến tỏ ra hiệu quả has hơn cả. Vì vậy, tôi xin select đề tài nghiên cứu của mình là: “Hoàn thiện giải pháp marketing trực tuyến cho sản phẩm Subiz of công ty cổ phần giải pháp trực tuyến VietnamBIZ”.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài Kiều tham khảo chuyên đề bao gồm 3 chương:

  • Chương 1: Giới thiệu về công ty VietnamBIZ and môi trường kinh doanh
  • Chương 2: Sản phẩm Subiz and định hướng phát triển công ty of cho sản phẩm
  • Chương 3: Hoàn thiện the activities tiếp thị trực tuyến cho sản phẩm Subiz

TẢI TÀI LIỆU