Báo cáo thưc tập lập kế hoạch kinh doanh ngành xây dựng

bao cao thuc tap tai chinh

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài Báo cáo thực tập lập dự án kinh doanhBáo cáo thưc tập lập kế hoạch kinh doanh ngành xây dựng để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Mình xin trích dẫn một đoạn để các bạn tham khảo:

I. GIỚI THIỆU
1. CÔNG TY TNHH TM DV KT XXXXXX XXXXX
Công ty TNHH TM DV KT XXXXXX XXXXX là đơn vị thƣơng mại xuất nhập khẩu,tƣ vấn thi
công , thiết kế với đội ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn là Đại lý
phân phối cấp 1 cho các hãng máy điều hòa, máy nƣớc nóng năng lƣợng mặt trời, máy phát điện
năng lƣợng mặt trời của các hãng nổi tiếng trên khắp thị trƣờng Việt Nam, Lào và Cambodia . Doanh
nghiệp đƣợc thành lập tại Việt Nam từ năm 2005 là cửa hàng buôn bán nhỏ trong ngành điện máy
với vốn điều lệ ban đầu là 50,000,000 VNĐ, năm 2010 chính thức thành lập công ty với vốn điều lệ
là 3 tỷ VNĐ và đến nay vốn điều lệ đã đƣợc nâng lên thành 10 tỷ VNĐ.
Tầm nhìn
Công ty TNHH TM DV KT XXXXXX XXXXX với kế hoạch 2015-2020 sẽ chiếm khoảng 60% thị
phần trong việc cung cấp ống nhựa cho các công trình dự án cao cấp cho thị trƣờng Việt Nam.
Sứ mệnh
Chúng tôi phân phối sản phẩm ống nhựa XIXXX theo hƣớng hiện đại, minh bạch và có trách
nhiệm.Với các đặc tính độc đáo và ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống sƣởi ấm, hệ thống ống nƣớc,
ống gas, thủy lợi và ống thủy điện, sản phẩm mang tới giải pháp cho ngành xây dựng, ngành công
nghiệp nhằm rút ngắn thời giant thi công, thẩm mỹ và chất lƣợng cao nhƣng vẫn đảm bảo tính kinh tế
và thân thiện với môi trƣờng.
Giá trị cốt lõi
Trung thực: trung thực trong suy nghĩ và hành động, cam kết chất lƣợng dịch vụ vƣợt trội .
Trách nhiệm: trách nhiệm cung cấp sản phẩm tốt, chất lƣợng cao cho thị trƣờng Việt Nam
Tôn trọng: tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, tuân thủ luật pháp của nƣớc sở tại
và quy định của công ty.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 Tên chủ sở hữu : TRƢƠNG VĂN XXXXXX
 Chức vụ : Giám Đốc.
 Giấy phép kinh doanh: XXXXXX
 Địa chỉ liên lạc : XXXXXX
Chi nhánh XXXXXX
 Giấy phép kinh doanh: XXXXXX
 Số điện thoại : XXXXXX
 Email : XXXXXX
 Website: XXXXXX

Các bạn vui lòng tải về để xem nhé!

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, còn rất nhiều bài lập kế hoạch kinh doanh nữa để các bạn tham khảo!