Báo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh dịch vụ du lịch

lap du an kinh doanh

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài Báo cáo thực tập lập dự án kinh doanhBáo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh dịch vụ du lịch để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Mình xin trích dẫn một đoạn để các bạn tham khảo:

Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, các doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội lớn để xây dựng, phát triển lên một tầm cao mới và cũng phải đối
mặt với những nguy cơ tiềm ẩn to lớn. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình những định hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp trên cơ sở nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài, môi trường bên trong của mình để có thể tận dụng các cơ hội, giảm thiểu các nguy cơ từ môi trường kinh doanh, cũng như phát huy các điểm mạnh và hạn chế các điểm yếu của doanh nghiệp.
Xuất phát từ thực tiễn đó, việc xây dựng chiến lược kinh doanh là hết sức cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp có định hướng, mục tiêu kinh doanh rõ ràng, hướng các bộ phận, cá nhân đến mục tiêu chung của doanh nghiệp, tránh tình trạng cục bộ, phân tán nguồn lực sẽ làm suy yếu doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh ngày nay thay đổi rất nhanh chóng, cạnh tranh toàn cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn chủ động, sáng tạo để thích nghi với sự thay đổi đó. Công ty Cổ Phần Du lịch – Dịch vụ Hội An là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, đây là một ngành có nhiều triển vọng và mang lại thu nhập ngoại tệ cho nền kinh tế Việt Nam thông qua nguồn khách nước
ngoài đến Việt Nam. Muốn tạo lợi thế cạnh tranh cao ngoài việc chuẩn bị những tính năng cần thiết để hội nhập cho cả sản phẩm dịch vụ và nguồn nhân lực, Công ty cần phải có những giải pháp chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.
Vì những lý do trên việc tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đề ra các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ Phần Du lịch – Dịch vụ Hội An là một yêu cầu cần thiết. Trên cơ sở hệ thống lý thuyết đã được trang bị ở Nhà trường và căn cứ vào thực tế của công ty, tác giả đã chủ động lựa chọn đề tài :” HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN” làm thuê báo cáo tốt nghiệp của mình.

Các bạn vui lòng tải về để xem nhé!

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, còn rất nhiều bài lập kế hoạch kinh doanh nữa để các bạn tham khảo!