Báo cáo thực tập lập dự án kinh doanh nhà máy chế biến gỗ

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài Báo cáo thực tập lập dự án kinh doanhBáo cáo thực tập lập dự án kinh doanh nhà máy chế biến gỗ để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Mình xin trích dẫn một đoạn để các bạn tham khảo:

          1.1 Giới thiệu chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PHÚ ĐẠT – HOÀ BÌNH

– Tên giao dịch: Công ty TNHH Phú Đạt – Hoà Bình

– Số đăng ký kinh doanh: 25.02.000224.

– Địa chỉ trụ sở chính: xã Tiến Xuân – huyện Lương Sơn – Hoà Bình.

– Người đại diện: ông Kiều Đăng Ninh      Chức vụ: Giám đốc công ty

– Điện thoại: 018 820 428                 Fax: 018 820 426

– Số tài khoản: 45510000007361 tại Ngân hàng ĐT&PT Hoà Bình

– Ngành nghề kinh doanh:

+ Mua bán, xuất nhập khẩu lâm sản.

          + Sản xuất, gia công, mua bán đồ mộc dân dụng, thủ công mỹ nghệ.

          + Trồng rừng.

          + Xây dựng các công trình dân dụng.

          + Kinh doanh xăng dầu.

CHƯƠNG I

NHỮNG CĂN CỨ  ĐẦU TƯ MỞ RỘNG DỰ ÁN

  1. Căn cứ pháp lý

          Dự án đầu tư XD nhà máy chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu tại xã Tiến Xuân – huyện Lương Sơn – tỉnh Hoà Bình của công ty TNHH Phú Đạt được lập dựa vào các căn cứ sau:

– Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20/02/1998.

– Nghị định số 51/1999 NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số03/1998/QH10 ngày 20/02/1998.

– Nghị định số 35 ngày 29/03/2002 về việc sửa đổi bổ sung danh mục A,B và C ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ – CP.

– Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/06/1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Quyết định số 31 ngày 25/11/2002 của UBND tỉnh Hoà Bình về ưu đãi đầu tư và thủ tục cấp giấy phép đầu tư  đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước vào tỉnh Hoà Bình.

– Quyết định 2373/QĐ-UB ngày 23 tháng 11 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc cho phép Công ty TNHH Phú Đạt triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất chế biến lâm sản và đồ mộc tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn.

– Công văn số 186/UBND-ĐC ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc cho phép Công ty TNHH Phú Đạt lập dự án đầu tư mở rộng.

– QĐ số 1266/QĐ-UBND ngày 30/05/2007 của UBND tỉnh Hoà bình về việc thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho công ty TNHH Phú Đạt thuê để thực hiện dự án.

– Biên bản bàn giao đất ngày 04/06/2007 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hoà Bình…..

Các bạn vui lòng tải về để xem nhé!

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, còn rất nhiều bài lập kế hoạch kinh doanh nữa để các bạn tham khảo!