Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại Công ty xây dựng số 12

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toán là Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại Công ty xây dựng số 12 để các bạn tham khảo

LỜI NÓI ĐẦU

Nhiều nhà phân tích tài chính đó vớ tài sản lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường như dũng mỏu tuần hoàn trong cơ thể con người. Tài sản lưu động được ví như vậy có lẽ bởi sự tương đồng về tính tuần hoàn và sự cần thiết của tài sản lưu động đối với “cơ thể” doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, một doanh nghiệp muốn hoạt động thỡ khụng thể khụng cú vốn. Vốn của doanh nghiệp núi chung và tài sản lưu động nói riêng có mặt trong mọi khâu hoạt động của doanh từ: dự trữ, sản xuất đến lưu động. Tài sản lưu động giúp cho doanh nghiệp tồn tại và hoạt động được trơn tru, hiệu quả.
Tuy nhiên do sự vận động phức tạp và trỡnh độ quản lý tài chớnh cũn hạn chế ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam, tài sản lưu động chưa được quản lý, sử dụng cú hiệu quả dẫn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh không cao. Trong quá trỡnh thực tập tại Cụng ty Cổ phần xõy dựng số 12 em nhận thấy đây là một vấn đề thực sự nổi cộm và rất cần thiết ở công ty, nơi có tỷ trọng tài sản lưu động lớn với nhiều hoạt động sản xuất quy mô lớn, phức tạp, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động đang là một chủ đề mà công ty rất quan tâm.
Với nhận thức như vậy, bằng những kiến thức quý bỏu về tài chớnh doanh nghiệp, tài sản lưu động tích lũy được trong thời gian học tập, nghiên cứu tại trường, cùng thời gian thực tập thiết thực tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 em đó chọn đề tài: “Một số giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Cụng ty cổ phần xõy dựng số 12 – Vinaconex” làm thuê báo cáo tốt nghiệp
Chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương I: Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Cụng ty cổ phần xõy dựng số 12 – Vinaconex.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Cụng ty cổ phần xõy dựng số 12 – Vinaconex.
Đề tài là một dịp để em có thể gắn bó kiến thức đó học tại trường với thực tiễn. Đây là một bài viết có nội dung khá lớn, phong phú và có liên quan đến nhiều vấn đề, mặc dù đó được sự hướng dẫn chu đáo, tận tỡnh của cụ giỏo Ths.Trần Thị Thanh Tú nhưng do trỡnh độ có hạn nên trong bài viết của em vẫn cũn nhiều thiếu sút khụng thể trỏnh khỏi, em rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý từ phía Công ty cổ phần xây dựng số 12 – Vinaconex. để chuyên đề của em có thể hoàn thiện hơn cũng như giúp em hiểu sâu hơn về đề tài mà mỡnh đó lựa chọn.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình