Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty may mặc

báo cáo thực tập kế toán

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn sinh viên ngành kế toán bài báo cáo mẫu được viết trong tháng 10/2014 với đề tài: Báo cáo thực tập kế toán tổng hợp tại công ty may mặc XYZ

Một số tài liệu dùng tham khảo trong bài

1. Hệ thống văn bản chế độ kế toán hiện hành, NXB Thống kê
2. Viện Kế toán & quản trị doanh nghiệp (2013), Giáo trình Kế toán tài chính, Lưu hành nội bộ
3. TS. Bùi Văn Dương (2007), Kế toán tài chính, NXB. Thống kê Hà Nội
4. TS. Trần Phước (2007), Giáo trình Kế toán Tài chính doanh nghiệp tập I, NXB. Thống kê
5. TS. Trần Phước (2007), Giáo trình Kế toán Tài chính doanh nghiệp tập II, NXB. Thống kê
6. TS. Trần Phước (2013), Hệ thống thông tin kế toán phần 3 (phân tích, thiết kế và tổ chức hệ thống thông tin kế toán), Lưu hành nội bộ
7. Nguyễn Thế Hưng (2013), Hệ thống thông tin kế toán, NXB Thống kê
8.Nguyễn Minh Thảo (2013), Báo cáo tốt nghiệp, ĐH Hoa Sen
9. Nguyễn Thị Thụy Khuê (2009), Báo cáo thực tập, Cao đẳng Nguyễn Tất Thành
10. Nguyễn Thị Minh Hiền (2006), Báo cáo thực tập, Đại học Kinh tế Tp. HCM

CLICK ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG VÀ BÀI LÀM NHÉ