Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài  Báo cáo thực tập kế toán tiền lương and other khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội 

Trọng nền kinh tế thị trường, tiền lương have a ý nghĩa vô cùng để lồn cả về mặt kinh tế also mặt xã hội.

Trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế thì tiền lương is sự cụ thể hoá quá trình phân of phối vật chất làm người lao động làm ra. Làm which việc xây dựng hệ thống trả lương phù hợp for tiền lương thực sự phát huy be vai trò khuyến khích vật chất and tinh thần cho người lao động là hết sức cần thiết, quan trọng đối với mọi doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh in cơ chế thị trường.

Về Phía người lao động, tiền lương be a khoản thu nhập chủ yếu đảm bảo cuộc sống their and gia đình, thúc đẩy người lao động in công việc, đồng thời is tiêu chuẩn for they quyết has làm việc tại one doanh nghiệp hay no? Về Phía doanh nghiệp, tiền lương occupy tỉ trọng khá lớn in tổng chi phí doanh nghiệp bỏ ra to tiến hành sản xuất – kinh doanh. Làm which the doanh nghiệp luôn tìm cách đảm bảo level tiền lương tương xứng for the result of the person lao động để làm động lực thúc đẩy they nâng cao năng suất lao động gắn bó for doanh nghiệp but also đảm bảo tối thiểu hoá chi phí tiền lương in giá thành sản phẩm, tốc độ increase tiền lương less than tốc độ increase năng suất lao động to create a thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường. Để làm been điều then thì công tác hoạch toán kế toán tiền lương needs to be chú trọng, has such mới cung cấp đầy đủ, chính xác về số lượng, thời gian, and kết quả lao động cho its nhà quản trị from its nhà quản trị will be the following quyết định đúng ĐAN in chiến lược sản xuất-kinh doanh of doanh nghiệp.

Nhận thức tầm quan trọng be of công tác hạch toán kế toán tiền lương and other khoản trích theo lương in the doanh nghiệp along with sự hướng dẫn of cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Đông, em selection đề tài:

“Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương and other khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội” cho chuyên đề   báo cáo thực tập of mình với expected been góp phần hoàn thiện than nữa công tác hạch toán kế toán and other khoản trích theo lương sao cho đúng with mode and phù hợp under the terms đặc thù of Công ty.

Ngoài lời nói đầu and kết luận, chuyên đề của em be kết cấu như sau:

Chương 1: Khái quát chung về Công ty sơn tổng hợp Hà Nội.

Chương 2: Thực trạng hạch toán kế toán tiền lương and other khoản trích theo lương tại Công ty Sơn tổng hợp Hà Nội

Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện Nhâm công tác hạch toán kế toán tiền lương and other khoản trích theo lương tại Công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội

TẢI TÀI LIỆU