Báo cáo thực tập kế toán thanh toán tại công ty Dệt Phú Thọ

Bài báo cáo thực tập kế toánKế toán thanh toán của nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Phú Thọ

Mình xin trích dẫn Lời nói đầu cho các tham khảo nhé:

Mối quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với người mua, người bán và với ngân sách nhà nước phản ánh quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên phát sinh các nghiệp vụ thanh toán. Vì vậy, người quản lý không chỉ quan tâm tới doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cái mà họ thường xuyên nắm bắt chính là tình hình thanh toán. Tình hình tài chính của doanh nghiệp phản ánh việc làm ăn có hiệu quả hay không của doanh nghiệp. Phải xem xét tài chính để có thể tham gia ký kết các hợp đồng đủ khả năng thanh toán, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho doanh nghiệp. Nghiệp vụ thanh toán xảy ra ở cả trong quá trình mua hàng và quá trình tiêu thụ, nó có liên quan mật thiết với các nghiệp vụ quỹ và nghiệp vụ tạo vốn. Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với sự đa dạng hoá về thành phần kinh tế, phong phú ngành nghề, quy mô kinh doanh. Song song với việc chuyển đổi nền kinh tế, vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước cũng thay đổi, nhà nước không can thiệp trực tiếp vào nền kinh tế mà quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua các công cụ, các chính sách quản lý kinh tế nhằm tác động đến cung, cầu, giá cả, việc làm…nhằm mục đích tạo môi trường kinh doanh ổn định và phát triển cho các doanh nghiệp. Trong đó, các khoản thanh toán của nhà nước được coi là một trong những công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Nó không những là nguồn thu quan trọng chủ yếu của ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng to lớn đến công cuộc phát triển kinh tế. Như vậy, có thể nói các nghiệp vụ thanh toán có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, nó góp phần duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Đối với Công ty TNHH Dệt Phú Thọ, bộ máy kế toán với chức năng thực hiện phần hành kế toán theo một chu trình khép kín, đóng góp cho hệ thống quản lý của doanh nghiệp những thành quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, công tác kế toán thanh toán của nhà nước tại công ty còn tồn tại một số hạn chế cần được hoàn thiện, việc áp dụng các khoản thanh toán này còn gặp nhiều vướng mắc cần được giải quyết triệt để như: những vấn đề trong quản lý và thu thuế của nhà nước, các chế độ tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp…Khắc phục những tồn tại này là một yêu cầu tất yếu đối với sự phát triển của doanh nghiệp và sự hoàn thiện chế độ kế toán, tài chính doanh nghiệp.

Xuất phát từ những lý do trên, em đã lựa chọn đề tài “ Kế toán thanh toán của nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Phú Thọ” làm báo cáo.

……….

          Ngoài phần mở đầu, kết luận, bài báo cáo thực tập gồm 2 chương:

Chương 1: Cơ sở lí luận về kế toán thanh toán trong doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng kế toán thanh toán của nhà nước tại Công ty TNHH Dệt Phú Thọ.

DOWNLOAD