Báo cáo thực tập kế toán quản trị tại Công ty Gốm Sứ Thanh Hà

Mình xin giới thiệu cho các bạn bài báo cáo thực tập kế toán mà là trong mình mới hoàn thiện để làm tài liệu tham khảo cho các bạn như đề tài:  Vận dụng mô hình kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Gốm Sứ Thanh Hà

Trích: Tính cấp thiết của đề tài

Trong giai đoạn hiện nay thông tin được xem như một yếu tố trực tiếp quá trình sản xuất kinh doanh của được cho thích trận đấu hoàn cảnh mới, các nhà quản trị đã có phương pháp tiếp cận với các chức năng khác nhau của kế toán trong kinh doanh, tiếp thị, sản xuất, tài chính, ứng xử về mặt tổ chức quản lý doanh nghiệp và. Trong bối cảnh đó, kế toán quản trị hình thành và phát triển, trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống cung cấp thông tin phục vụ cho việc quản lý điều hành và cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình hình thành phát triển và kế toán quản trị ra khỏi nước sẽ gắn liền với quá trình hình thành phát triển và các nền kinh tế thị trường, đặt trọng tâm vào giải quyết sẽ các vấn đề quản trị doanh nghiệp, là một trong thông tin nguồn quan trọng cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp sẽ Hạnh, định hoạch và ra quyết định kinh doanh. Việc tổ chức ứng dụng kế toán quản trị có thể không có vấn đề mới trên thế giới và Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Viêt nam nó ra chung và Công ty cổ phần Gốm Sứ Thanh Hà nói riêng thường chú trọng đến kế toán tài chính mà là tâm quan đến Kế toán quản trị. Để tồn tại và phù hợp với nền kinh tế thích thị trường, doanh nghiệp luôn tìm cách quyền tranh luận phó với những cạnh tranh khóc liệt từ doanh nghiệp khác. Kế toán quản trị ngày càng đóng góp vai trò quan trọng là một công cụ đắc lực, phục vụ việc quản lý ccho, kiểm soát ra quyết định và các nhà quản trị doanh nghiệp trong các. Kế toán quản trị cung cấp các thông tin về hoạt động nội bộ doanh nghiệp của, và không thể là khuôn mẫu chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng của kế toán quản trị, em đã chọn đề tài: ” Vận dụng mô hình kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Gốm Sứ Thanh Hà “Nội dung làm nghiên cứu, hy vọng đóng góp kiến thức cụ thể hơn hỗ trợ cho các nhà quản lý thành công hơn trong môi trường cạnh tranh khóc liệt.

..

Ngoài phần mở đầu kết luận và bài ​​báo cáo thực tập bao gồm 3 phần chính:

Chương 1: Cơ sở lí luận về kế toán quản trị

Chương 2: Thực trạng việc vận dụng mô hình kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Gốm Sứ Thanh Hà

Chương 3: Đề xuất giải pháp một số Nhâm hoàn thiện mô hình kế toán quản trị tại Công ty cổ phần Gốm Sứ Thanh Hà

DOWNLOAD