Báo cáo thực tập kế toán quản trị lao động và tiền lương tại công ty Dệt Phú Thọ

Báo cáo thực tập kế toán: Kế toán quản trị lao động và tiền lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Phú Thọ

Mình xin trích dẫn Lời nói đầu của bài báo cáo cho các bạn tham khảo nhé:

Trong nền sản xuất xã hội của bất kỳ một quốc gia nào, tiền lương luôn là một vấn đề “thời sự nóng bỏng”. Nó hàm chứa trong nhiều mối quan hệ giữa sản xuất và phân phối trao đổi, giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa thu nhập và nâng cao mức sống của các thành phần dân cư.

Khi nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp phải tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tự hạch toán chi phí mà trong đó chi phí tiền lương chiếm một phần không nhỏ, thì tiền lương càng trở thành vấn đề quan trọng trong các doanh nghiệp đó.

Đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, để tồn tại và phát triển thì họ phải tìm mọi cách nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Muốn vậy thì công tác quản lý lao động và tiền lương phải được chú ý đúng mức. Những việc làm khác sẽ không phát huy được tác dụng, thậm chí không có hiệu quả nếu công tác này không được quan tâm đúng mức và không thường xuyên được củng cố.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tổ chức quản lý lao động và tiền lương là nội dung quan trọng trong công tác quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, nó là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định số lượng, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tổ chức công tác, sử dụng tiền lương giúp cho việc quản lý lao động của doanh nghiệp đi vào nề nếp, thúc đẩy người lao động hăng say làm việc, chấp hành tốt kỷ luật lao động nhằm tăng năng suất và hiệu quả lao động. Nếu tổ chức tốt công tác lao động tiền lương, quản lý tốt quỹ lương và đảm bảo trả lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội theo đúng chế độ chính sách thì sẽ tạo cơ sở cho việc phân bổ chi phí nhân công vào giá thành được chính xác. Công ty TNHH Dệt Phú Thọ là một doanh nghiệp sản xuất những mặt hang phục vụ cho người tiêu dung trong nước và nước ngoài. Do đó yêu cầu đặt ra với công ty là phải có một đội ngũ công nhân viên đông đảo, trình độ chuyên môn cao và năng lực làm việc tốt để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh không bị ngừng trệ nhằm tạo cho công ty chỗ đứng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh nóng bỏng hiện nay. Chính vì lẽ đó mà công tác quản lý lao động tiền lương ở công ty rất được coi trọng.

Qua việc nghiên cứu tình hình thực tế tại Công ty TNHH Dệt Phú Thọ, bằng những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập. Và xuất phát từ tầm quan trọng của việc tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương, em đã chọn đề tài: “Kế toán quản trị lao động và tiền lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Phú Thọ” làm báo cáo chuyên đề.

…………

Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài báo cáo thực tập gồm 2 phần chính:

Chương 1: Cơ sở lí luận về kế toán quản trị lao động và tiền lương.

Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị lao động và tiền lương tại Công TNHH Dệt Phú Thọ.

DOWNLOAD