Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu

Báo cáo thực tập kế toánHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Vận tải Biển Đông

Trích Tính cấp thiết của đề tài:

  Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp phải tự mình quyết định mọi hoạt động của sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất. Để có thể đứng vững và ngày càng phát triển, tự bản thân của mỗi doanh nghiệp bắt buộc phải tổ chức một bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất sao cho hợp ý đạt hiệu quả nhất trong điều kiện vốn liếng – nhân tài – vật lực hiện có.

Do đó, các doanh nghiệp phải thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, cơ chế hạch toán kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp không những bù đắp được chi phi sản xuất mà phải có lãi. Vì vậy, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải tính được chi phí sản xuất bỏ ra một cách chính xác đầy đủ, kịp thời. Hoạch toán chính xác chi phí sản xuất là cơ sở để tính đúng, tính đủ giá thành. Từ đó giúp các doanh nghiệp tìm mọi cách để hạ thấp chi phí sản xuất ở mức tối đa, hạ thấp và tiết kiệm chi phí sản xuất cũng chính là biện pháp để hạ thấp từng  yếu tố của quá trình sản xuất như: chi phí về nguyên vật liệu,chi phí tiền lương,chi phí quản lí… để từ đó hạ giá thành sản phẩm.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, khoản mục chi phí nguyên liệu chiếm một tỉ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp. Mọi sự biến động về chi phí nguyên vật liệu đều làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm từ đó ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp. Do vậy, hạ thấp và tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu là giảm một phần đáng kể chi phí sản xuất. Mặt khác, trong các doanh nghiệp sản xuất vật chất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ gồm nhiều chủng loại, được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau thường xuyên biến động về số lượng cũng như giá cả. Vì vậy, việc quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là công tác không thể thiếu được trong khâu quản lí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất ở tất cả các khâu, từ khâu thu mua bảo quản, dự trữ đến khâu sử dụng.

Việc tổ chức kế toán nguyên vật liệu một cách khoa học, hợp lí có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả trong việc quản lý và kiểm soát tài sản của doanh nghiệp. Hơn nữa còn kiểm soát một cách có hiệu quả chi phí và giá thành sản phẩm, đồng thời giúp cho việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh đảm bảo yêu cầu quản lí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH vận tải Biển Đông, em nhận thấy phần kế toán nguyên vật liệu là một trong những yếu tố không kém phần quan trọng, việc tổ chức và quản lý hạch toán vật liệu chính xác, kịp thời giúp tốc độ chu chuyển vốn tăng nhanh, xuất phát từ nhận thức đó cùng với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn và các anh chị trong phòng kế toán của Công ty, em đã lựa chọn đề tài:” Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH vận tải Biển Đông”

DOWNLOAD