Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty dệt

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dệt gia dụng phong phú

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là qui luật tất yếu bắt buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì cần phải có phương hướng hoạt động kinh doanh hiệu quả. Yêu cầu của thị trường luôn là những sản phẩm có chất lượng cao mà giá thành phải chăng.Trong khi đó, mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp luôn là đạt lợi nhuận cao.Chính những mâu thuẫn trên mà doanh nghiệp sản xuất phải giám sát chặt chẽ từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng của quá trình sản xuất, tức là từ khâu nhập nguyên vật liệu cho đến khâu mang sản phẩm đến thị trường tiêu thụ.
Để đạt được mục tiêu trên các doanh nghiệp phải sử dụng đồng bộ các công cụ quản lý khác nhau.Hạch toán kế toán là một công cụ quản lý có vai trò đặc biệt quan trọng. Thông tin do kế toán cung cấp là cơ sở để nhận biết, phân tích và đánh giá tình hình toàn bộ doanh nghiệp và viết báo cáo thực tập
Trong quá trình sản xuất, nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng, chi phí nguyên vật liệu là một trong ba chi phí cấu thành giá thành sản phẩm và chiếm tỷ trọng lớn so với tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Vì vậy, việc tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu giá rẻ đảm bảo chất lượng, ổn định để cung cấp nguyên vật liệu đầy đủ, đồng bộ và kịp thời thì sản xuất mới đều đặn và đạt được hiệu quả cao. Do vậy, hạch toán nguyên vật liệu theo đúng qui định nhằm cung cấp thông tin để phân tích giúp doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu góp phần hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Công ty cổ phần DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm liên quan đến ngành dệt may. Sản phẩm công ty đa dạng với nhiều mẫu mã khác nhau, vì vậy nguyên vật liệu cho sản xuất rất đa dạng, phong phú và luôn cung cấp thường xuyên cho các nhà máy sản xuất. Sau thời gian tìm hiểu hoạt động công ty, em nhận thấy được sự quan trọng của vật liệu trong sản xuất kinh doanh, sự cần thiết quản lý vật liệu để đáp ứng kịp thời nhu cầu vật liệu trong sản xuất. Được sự hướng dẫn và giúp đỡ của cô Trần Thị Kỳ, các anh chị trong phòng Kế toán – Tài chính của Công ty cổ phần DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ, em mạnh dạn đi sâu chuyên đề “ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ” làm thuê báo cáo tốt nghiệp
Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cách tổ chức, hạch toán và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty:
– Trình bày một cách có hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản áp dụng trong kế toán Nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất.
– Nghiên cứu thực trạng kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ. Trên cơ sở lý luận và qua khảo sát thực tế tại công ty để đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu
– Ngoài ra, đề tài còn đi vào việc sử dụng chứng từ trong quá trình nhập – xuất nguyên vật liệu cụ thể tại công ty. Điều này có thể giúp cho các bạn sinh viên khi mới làm việc ở một doanh nghiệp có thể hình dung ra được cách làm khi được giao làm về khoản kế toán nguyên vật liệu.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
– Nghiên cứu thực trạng kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ. Để thực hiện đề tài này thì ngoài việc vận dụng các kiến thức đã được học,tham khảo các sách chuyên đề về kế toán thì thực tế học được từ cơ quan mà em đang thực tập là điều quan trọng để hình thành chuyên đề này.
Nội dung luận văn gồm có 3 chương :
Chương 1 : Cơ Sở Lý Luận Về Nguyên Vật Liệu Và Kế Toán Nguyên Vật Liệu Ở Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh
Chương 2 : Thực Tế Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ PhầnDỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ.
Chương 3 : Nhận Xét, Kiến Nghị Và Kết Luận.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình