Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh

Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là bài báo cáo thực tập kế toán chất lượng và hay được đông đảo các bạn sinh viên làm tài liệu tham khảo. Sau đây mình xin trích một đoạn ngắn để cách bạn tham khảo.

Nền kinh tế ViệtNam  hiện nay là một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các chính sách của Nhà nước đã, đang thúc đẩy và tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.

Trong nền kinh tế đó, các loại hình kinh tế luôn cạnh tranh gay gắt với nhau. Các doanh nghiệp muốn tự khẳng định mình, muốn đứng vững trong nền kinh tế thì phải tìm cách đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người tiêu dùng, đảm bảo cho quá trình tái sản xuất liên tục và mở rộng. Như thế đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạch toán kinh doanh một cách tự chủ, độc lập. Mỗi doanh nghiệp đều phải có chiến lược kinh tế cụ thể, có chính sách đúng đắn và quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Hiện nay hoạt động kinh doanh thương mại ở nước ta đã và đang được mở rộng, phát triển mạnh mẽ góp phần tích cực vào hoạt động sản trong nước cả về số lượng lẫn chất lượng hàng hoá, mở rộng mối quan hệ buôn bán trong nước và cả trên thị trường thế giới.

Đối với những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại, hoạt động cơ bản của là lưu chuyển hàng hoá, trong đó tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng trong hoạt động kinh doanh. Tiêu thụ là khâu quan trọng có tính chất sống còn của doanh nghiệp, kết quả tiêu thụ khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thương trường đồng thời thể hiện trình độ tổ chức, năng lực quản lý và chiến lược kinh doanh đúng đắn của doanh nghiệp. Và mục đích cuối cùng của các doanh nghiệp này đó là phải có được lợi nhuận, tức là thu nhập cuối cùng từ các hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ đi các chi phí đã bỏ ra. Lợi nhuận không chỉ đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại mà còn là đòn bẩy quan trọng, đồng thời là chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy các doanh nghiệp phải không ngừng cố gắng phát huy các thế mạnh của mình, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá; nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

Công tác kế toán doanh thu và chi phí là một bộ phận không thể thiếu trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Nó phản ánh, theo dõi qua trình luân chuyển và tiêu thụ hàng hoá. Từ đó giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp có có được những thông tin chính xác để đưa ra những quyết định đúng đắn tạo lợi thế trong cạnh tranh.

Xuất phát từ lý do trên, trong thời gian thực tập tại Trung tâm kinh doanh xe máy – chi nhánh trực thuộc Công ty xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp Nghệ An, với những kiến thức đã học được, em  mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tà:” Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh ” tại Trung tâm kinh doanh xe máy.

TẢI TÀI LIỆU