Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất xi măng Hải Phòng

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toán is Báo cáo thực tập kế toán chi phí tính giá thành and sản phẩm tại công ty xi măng Hải Phòng

LỜI MỞ ĐẦU

Trọng công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì chi phí cho sản xuất and Tĩnh Gia thành sản phẩm is the following công tác quan trọng luôn been the doanh nghiệp quan tâm vì their gắn liền for hoạt động sản xuất kinh doanh of doanh nghiệp . Đặc biệt in background kinh tế thị trường the doanh nghiệp đứng trước sự cạnh tranh gay gắt for nhau, do not only doanh nghiệp increase cường đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động mà còn phải quan tâm to công tác quản lý chi phí sản xuất. Quản lý kinh tế đảm bảo thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh ngày as phát triển and điều quan trọng is to manually bù đắp been toàn bộ chi phí sản xuất sản xuất and must have lãi. Muốn vậy, doanh nghiệp non tìm mọi biện pháp quản lý tốt for chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm.
Để làm điều be that, the nhà quản lý non thường xuyên nắm bắt one lượng thông tin kinh tế cần thiết. Các thông tin về thị trường and other information in nội bộ doanh nghiệp. Vì vậy, one of the following công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất of doanh nghiệp is công tác kế toán. Công tác kế toán has nhiệm vụ provide information one way kip thời chính xác đầy đủ số liệu cho nhà quản lý the. From its nhà quản lý will be given the quyết định phù hợp as sự phát triển sản xuất kinh doanh and yêu cầu quản trị in doanh nghiệp and  viết báo cáo thực tập
Công ty xi măng Hải Phòng luôn tìm mọi cách to đầu tư chiều sâu, lấy chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm làm phương châm hành động của mình. Sản phẩm của công ty has been khách hàng known and tín nhiệm in thị trường cả nước. Đóng góp one phần in sự thành công this of the company is công tác kế toán nói chung and kế toán chi phí giá thành and nói riêng. Trọng nhiều năm qua công ty was not Stop cố gắng in việc cải tiến phương pháp kế toán phù hợp for cơ chế quản lý hiện nay, phù hợp with việc đổi mới chế độ kế toán nói chung and kế toán chi phí giá thành nói riêng trở thành công cụ đắc lực than thì công tác This also mặt củng cố and hoàn thiện.
Trong quá trình tìm hiểu về mặt lý luận and execute tiễn tại công ty xi măng Hải Phòng, nhận thức been việc làm quan trọng of việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành and sản phẩm. Em đã đi sâu tìm hiểuvề lĩnh vực this and em selected the name for luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất and tính giá thành sản phẩm tại công ty xi măng Hải Phòng”  làm thuê báo cáo tốt nghiệp
Luận văn chia làm 3 phần chính:
Phần I: Cơ sở lý luận of hạch toán chi phí sản xuất and tính giá thành sản phẩm in the doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất and tính giá thành of sản phẩm tại công ty xi măng Hải Phòng.
Phần III:. Một số kiến nghị Nhâm hoàn thiện công tác kế toán at công ty xi măng Hải Phòng
Vì thời gian and nhận thức còn hạn chế be bài viết của em còn nhiều thiếu xót. Em much mong được sự đóng góp phê bình of thầy cô giáo and other cô chú phòng kế toán in tài chính of the company to bài viết của em be hoàn thiện than. Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thanh Quý, the thầy cô in khoa kế toán, the cô chú in phòng kế toán tài chính of công ty xi măng Hải Phòng was giúp đỡ em hoàn thiện than in bài viết this.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp of we have giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà we mới hoàn thành. Hy vọng with the following this document will help you in too its trình viết báo cáo thực tập cua mình