Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất công ty Dệt Phú Thọ

Hôm nay mình xin giới thiệu cho tất cả các bạn sinh viên bài báo cáo thực tập kế toán mới với đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Phú Thọ

Mình xin trích một đoạn ngắn để cho các bạn tham khảo nhé:

1.1. Sự cần thiết phải nghiên cứu

Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố thuận lợi được đặt lên hàng đầu nên bất kỳ một nhà sản xuất nào cũng phải quan tâm đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Vì giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lượng, hoạt động sản xuất, kết quả sử dụng các loại tài sản vật tư, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất, cũng như các giải pháp kinh tế kỹ thuật nhằm sản xuất được nhiều nhất, với chi phí sản xuất tiết kiệm, giá thành hạ thấp. Như vậy để có thể tồn tại và phát triển được trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Bên cạnh đó doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Việc hạ giá thành sản phẩm sẽ tạo ưu thế cho doanh nghiệp cạnh tranh, tiêu thụ sản phẩm nhanh và thu lãi lợi nhuận lớn.

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần hành quan trọng và không thể thiếu trong công tác kế toán. Với chức năng giám sát và phản ánh trung thực kịp thời các thông tin về chi phí sản xuất phát sinh trong thời gian, tính đúng, đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản trị đưa ra được các phương án thích hợp giữa sản xuất kinh doanh, xác định giá bán sản phẩm, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Vì vậy, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Việc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là việc làm thực sự cần thiết và có ý nghĩa..

2. Căn cứ khoa học và thực tiễn

Quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là một quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để tạo ra được sản phẩm. Tổng hợp toàn bộ hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo nên chỉ tiêu chi phí sản xuất. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào doanh nghiệp có bảo đảm tự bù đắp chi phí mình đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và đảm bảo có lãi hay không? Vì vậy, việc hạch toán chi phí sản xuất và giá thành của sản phẩm là việc làm cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay. Mặt khác, xét trên góc độ vĩ mô, do các yếu tố sản xuất ở nước ta còn rất hạn chế nên tiết kiệm chi phí đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của một công ty.

Sau một thời gian tìm hiểu về công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Phú Thọ, qua quá trình khảo sát thực tế và các số liệu thu thập được em nhận thấy công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty tuy đã tiến hành và được chú trọng, song công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chưa thật sự đúng và đầy đủ, còn nhiều bất cập, chưa thực sự đem lại hiệu quả cao, công tác kiểm soát việc thực hiện tiết kiệm chi phí chưa hiệu quả. Nếu khảo sát kỹ lưỡng, đánh giá và đưa ra các giải pháp thích hợp thì kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty sẽ hoàn thiện hơn.

Được thực tập tại Công ty và xuất phát từ những yêu cầu trên, em quyết định chọn đề tài : “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Phú Thọ” làm báo cáo thực tập 1.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo báo cáo thực tập gồm hai chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Chương 2: Kết quả nghiên cứu về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Phú Thọ.

………..

DOWNLOAD