Báo cáo thực tập kế toán chi hoạt động

Thuctaptotnghiep xin giới thiệu tới các bạn đề tài báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán chi hoạt động tại công ty vận tải

Xây dựng cơbản, phát triển hệthống giao thông và cơsởhạtầng là mục tiêu
quan trọng và ưu tiên nhất so với các ngành, lĩnh vực kinh tếkhác. Đây là một trong
những ngành then chốt của nền kinh tế. Trong những năm gần đây, ngành xây dựng
cơbản của Việt Nam nói chung và ngành tưvấn xây dựng nói riêng đã trởthành
ngành có những bước phát triển và tăng trưởng ngoạn mục.
Nền kinh tếnước ta hiện đang có những biến đổi lớn trong giai đoạn hội nhập
với nền kinh tếthếgiới. Các đơn vịquốc doanh đang chuyển từnền kinh tếbao cấp
sang chế độtựquản, tựbảo tồn và phát triển vốn, đặc biệt là từng bước cổphần hóa
thịtrường vốn trong và ngoài nước.
Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành tưvấn khảo sát – thiết kếcông trình
giao thông, hiện nay ngành này đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từcác công ty tư
vấn nước ngoài. Trong môi trường cạnh tranh, tìm cách giải bài toán đểtrúng thầu
là vấn đềmà Ban giám đốc Công ty CổPhần TưVấn Thiết KếGiao Thông Vận Tải
Phía Nam (TEDI SOUTH) luôn quan tâm. Vì vậy, đáp án cho những đơn vịtưvấn
trong ngành xây dựng là làm sao có những thông tin vềchi phí chính xác và nhanh
chóng nhất. Đặc biệt là các thông tin lãi lỗthực của từng công trình để đưa ra các
quyết định phù hợp với tình hình kinh doanh thực tếcủa công ty, nhất là quyết định
vềgiá bỏthầu hay quyết định có tham gia công trình đó hay không.
Để đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và phù hợp với điều kiện kinh
doanh buộc các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp đểtăng sức cạnh tranh. Muốn
duy trì sựtăng trưởng và phát triển, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện chính sách đổi
mới, trong đó, hoàn thiện kếtoán chí phí nhằm kiểm soát tốt chi phí là một trong
những nội dung rất được các công ty quan tâm.
Giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phNm là mục tiêu quan trọng của
mỗi doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ. Do vậy, hệthống kếtoán chi phí phải được tổ
chức phù hợp với đặc điểm ngành nghề, với qui mô sản xuất của doanh nghiệp. Hệ

thống kếtoán chi phí hoàn thiện sẽlà công cụhữu hiệu giúp doanh nghiệp kiểm
soát chi phí, đánh giá chính xác trách nhiệm của các bộphận sản xuất, kịp thời chấn
chỉnh sai sót ngay trong quá trình hoạt động nhằm giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu
đềra.
Tuy nhiên, thực tếcho thấy TEDI SOUTH đang áp dụng hệthông kếtoán chi
phí truyền thống và xửlý thông tin kếtoán bằng thủcông, điều này dẫn đến tiềm Nn
nguy cơsai lệch và không kịp thời vềthông tin chi phí. Chính vì thếtôi đã chọn để
tài: “Hoàn thiện kếtoán chi phí tại Công ty CổPhần TưVấn Thiết KếGiao Thông
Vận Tải Phía Nam”

DOWNLOAD