Báo cáo thực tập kế hoạch-chiến lược tung sản phẩm mới tại công ty sabeco ra thị trường.

chiến lược tung ra sản phẩm mới

Tên đề tài đầy đủ: Xây dựng chiến lược tung sản phẩm rượu nhẹ “Chu Hi” ra thị trường. với cấu trúc bài báo cáo thực tập marketing gồm có 3 chương, sau đây là mình xin trích lời mở đầu:

LỜI MỞ  ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng luôn tìm kiếm các sản phẩm mới để hấp dẫn người tiêu dùng, nhưng mấy ai dám chắc được thành công là bao nhiêu phần trăm khi nó được tung ra trên thị trường? Điều này chỉ có được khi nhà sản xuất có một chiến lược cụ thể. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả nhất ba mục tiêu lợi nhuận, vị thế và an toàn.

Xuất phát từ yêu cầu trên, nhóm đã chọn đề tài: Xây dựng chiến lược tung sản phẩm rượu nhẹ “Chu Hi” ra thị trường.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

Qua việc nghiên cứu tình hình tiêu thụ bia, rượu và thực trạng sử dụng các chính sách marketing của công ty để phát hiện những nguyên nhân tồn tại cũng như nguy cơ trong tiến trình mở rộng thị trường, gia tăng sản phẩm. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp giúp công ty nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm, thu hút lôi cuốn được nhiều khách hàng đến với công ty, đưa hoạt động công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thị trường tiêu thụ rượu tại thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh lân cận và thực trạng sử dụng các chính sách marketing của TỔNG CTCP BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO). Pham vi nghiên cứu của đề tài chỉ đề cập đến chương trình tung sản phẩm rượu nhẹ “Chu Hi” ra thị trường

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, lấy ý kiến khách hành,… về tình hình thị trường tiêu thụ bia tại Quảng Ngãi. Nhận định đánh giá nhu cầu và khả năng kinh tế của khách hàng.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

– Ý nghĩa khoa học: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm và vai trò của các chính sách marketing trong việc nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

– Ý nghĩa thực tiễn: Các giải pháp được nêu ra trong đề tài là kết quả của sự đúc kết, tổng hợp các vấn đề có tính tổng quát chung trong việc xây dựng và triển khai các chính sách marketing vào hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại các đơn vị sản xuất và kinh doanh bia, rượu của công ty.

6. Bố cục của luận văn

Ngoài Lời mở đầu và phần kết luận, bài tiểu luận gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận.

Chương II: Thực trạng sản xuất và chiến lược tung sản phẩm mới ra thị trường của TỔNG CTCP BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)

Chương III: Những định hướng, giải pháp trong việc thực hiện chiến lược sản phẩm mới của TỔNG CTCP BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)

 DOWNLOAD

Qua đây mình xin nhận làm báo cáo thực tập, chuyên đề luận văn cho bạn nào cần hộ trợ nhé. Mình nhận viết thuê báo cáo thực tập các đề tài.