Báo cáo thực tập Inbound tại công ty BenThanh Tourist 2015

báo cáo thực tập benthanh tourist

Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh mảng Inbound cho công ty dịch vụ du lịch BenThanh Tourist trong năm 2015

Bài báo cáo thực tập du lịch này được hoàn thành vào tháng 9/2014, kết qua đạt được 9 điểm, nay mình xin gửi tới cho các bạn sinh viên khóa sau tham khảo, hi vọng giúp cho các bạn có được tài liệu bổ ích cho chuyên đề của mình

CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Lý do hình thành đề tài:
Quyết định của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001-2010 xác định: “Phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn” và coi “phát triển du lịch là một chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển Kinh tế – Xã hội nhằm góp phần thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước”. “Từng bước đưa nước ta trở thành một trung tâm du lịch có tầm cỡ của khu vực”. Ngày nay, du lịch được xem là “ngành công nghiệp không khói” và là một trong những ngành dịch vụ quan trọng, đem lại hiệu quả cao đối với sự phát triển Kinh tế -Xã hội. Với cảnh quan và hệ sinh thái đặc trưng của khu vực nhiệt đới, ẩm, bề dày lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, nền văn hóa đậm nét truyền thống phương Đông và sự đa dạng của hơn 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên một lãnh thổ Việt Nam,…chính vì những lý do đó Việt Nam rất có tiềm năng để phát triển du lịch. Bên cạnh đó, ngành du lịch Việt Nam nói chung từ những năm 2000 đến nay lĩnh vực kinh doanh du lịch khách quốc tế vào Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ vượt bậc, lượng khách đến năm sau luôn cao hơn năm trước.
Công ty du lịch Bến Thành (BenThanh Tourist) ra đời vào đúng lúc Đảng và Nhà nước chủ trương đổi mới và mở cửa, đây là năm mà ngành du lịch Việt Nam mở đợt tổng diễn tập cho kỷ nguyên phát triển du lịch trong cả nước và cũng là năm du khách đến Việt Nam du lịch và tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Trải qua hơn 20 năm trong hoạt động, công ty BenThanh Tourist đã không ngừng phát triển và trưởng thành, đạt được những thành tích nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều năm liền được trao tặng danh hiệu “công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam”.
Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với kinh tế thế giới, đó là xu thế khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh du lịch, song bên cạnh đó công ty BenThanh Tourist vẫn đang trong quá trình toàn diện thương hiệu nhằm cải thiện hình ảnh công ty trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt không những bởi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Vietravel, Fiditour, Saigon Tourist, APEX Vietnam , PEACE Tour, Vietnam Tourism,… mà còn bởi các công ty lữ hành mới tuy còn non trẻ nhưng rất năng động như thời điểm hiện tại. Để đạt được mục tiêu cuối cùng là xây dựng một thương hiệu mạnh và có sức sống lâu dài, công ty cần xây dựng cho mình một chiến lược tiếp thị mục tiêu cụ thể. Trong khi đó, thị trường du lịch Inbound (thị trường du khách quốc tế đến du lịch tại Việt Nam) của công ty BenThanh Tourist là một thị trường quan trọng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả hoạt động cũng như danh tiếng của công ty và đối tượng khách hàng của thị trường này thì cần được quan tâm đúng mức. Như vậy, việc thực hiện một chiến lược tiếp thị mục tiêu cho thị trường du lịch Inbound là điều cần thiết và phân khúc thị trường du lịch Inbound sẽ là bước đi quan trọng, làm tiền đề cho một chiến lược dài hạn về sản phẩm cũng như thương hiệu của công ty, tạo tầm ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực du lịch Việt Nam.
Chính vì vậy, đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh mảng Inbound cho công ty dịch vụ du lịch Bến Thành đến năm 2015” có ý nghĩa cấp thiết với mong muốn cùng công ty nâng cao sức cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu của công ty tại thị trường trong nước nói riêng và thương hiệu Việt nói chung khi hội nhập với kinh tế khu vực cũng như kinh tế thế giới.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.
1.2.1. Mục tiêu tổng thể:
Trên cơ sở vận dụng những cơ sở lý luận về cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động du lịch, phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty BenThanh Tourist trong mảng Inbound. Từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty BenThanh Tourist trong mảng Inbound đến năm 2018
1.2.2. Mục tiêu chi tiết:
– Tìm hiểu được nguyên nhân, hạn chế, thành quả trong hoạt động du lịch inbound của công ty
– Khái quát được các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong mảng Inboundcủa công ty
– Lựa chọn được những yếu tố quan trọng nhất phù hợp với nguốn lực của công ty ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh để cải thiện
– Đề xuất được các phương án, giải pháp hữu ích cho công ty
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Công ty BenThanh Tourist hoạt động trong nhiều lĩnh vực: dịch vụ du lịch, thương mại xuất nhập khẩu, đầu tư, dịch vụ việc làm, du học và xuất khẩu lao động, dịch vụ nhà hàng, khách sạn,…Trong đó dịch vụ du lịch là lĩnh vực kinh doanh chính, được xác định là mũi nhọn chiến lược của công ty, các lĩnh vực còn lại là nhằm hỗ trợ và phục vụ cho hoạt động du lịch.
Trong phạm vi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu chỉ đối với hoạt động lữ hành, cụ thể là mảng Inbound. Thời gian đề xuất giải pháp từ 2014 đến 2018. Tài liệu thu thập nghiên cứu chủ yếu từ năm 2009 đến 2013.
1.4 Phương pháp nghiên cứu:
Thiết lập một đề cương chi tiết cho đề tài nghiên cứu khoa học.
Đề tài đã áp dụng phương pháp phân tích, thu thập, khảo sát ý kiến khách hàng và nghiên cứu các tài liệu liên quan… Phân tích cơ sở lý luận để đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty dịch vụ du lịch Bến Thành. Bên cạnh đó, đề tài còn sử dụng phương pháp thống kê, so sánh để đánh giá thực trạng khả năng cạnh tranh, đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty so với các công ty khác.
1.5 Ý nghĩa thực hiện của đề tài.
Kết quả nghiên cứu này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho công ty BenThanh Tourist và khách hàng nói chung. Về phía công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ giúp cho công ty thực hiện chiến lược thương hiệu – định vị và xây dựng thương hiệu dựa trên nhóm khách hàng trọng tâm mà công ty muốn nhắm tới. Hơn nữa công ty sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn đối với từng nhóm khách hàng, từ đó có những chiến lược tiếp thị mục tiêu tiếp cận tốt hơn đến từng nhóm đối tượng, song song đó là xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng này. Tạo chỗ đứng và danh tiếng cho công ty trong thị trường du lịch tại Việt Nam. Về phía du khách trong nước, họ sẽ được hưởng những sản phẩm du lịch tốt nhất, mong muốn của họ sẽ được đáp ứng tốt hơn.
1.6 Kết cấu của đề tài.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục kèm theo, tài liệu tham khảo, nội dung bài báo cáo thực tập của đề tài gồm có 5 chương:
– Chương 1: Đặt vấn đề.
– Chương 2: Tổng quan về thực trạng du lịch
– Chương 3:Cơ sở , lý luận về cạnh tranh năng lực cạnh tranh trong hoạt động du lịch.
– Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
– Chương 5: Kết luận và kiến nghị.

 

DOWNLOAD