Báo cáo thực tập tài chính hoạt động tín dụng ngân hàng Việt Nam

kế toán nguyên vật liệu công ty xây dựng

Hôm nay nhóm mình xin chia sẻ to các bạn bài báo cáo thực tập tài chính with the đề tài: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thường tín phòng giao dịch Đầm Sen

Mình xin trích dẫn lời nói đầu cho các bạn tham khảo nhé:

Hội nhập kinh tế quốc tế have and đang become the following xung lực cho quá trình đổi mới and development of nền kinh tế, along with sự phát triển hệ thống tài Cửa chính Việt Nam. Ngày nay, hệ thống the NHTM at nước ta already have the following bước phát triển beyond bậc, did not Stop phát triển lớn mạnh về quy mô, lượng chất, hiệu quả hoạt động as well as the mạng lưới CN rải khắp trên nhiều khu vực. Đối tượng khách hàng của NHTM the following is not included the doanh nghiệp, công ty, mà còn have hộ SXKD và cá thể. In the năm qua, hoạt động NH was góp phần tích cực cho các dịch vụ HĐV, tài trợ Cap hoạt động SXKD, thu hút đầu tư Cap of nước ngoài … Chính vì thế mà the NHTM has become kênh cung ứng Cap hiệu quả cho nền KT.

NHTM CP Việt Nam thương tín is one of the NH trẻ đang per bước mở rộng, phát triển to thể hiện vị thế in vực NH, chủ yếu is working cấp tín dụng. Hiện nay, thị trường dịch vụ tài chính ngân hàng đang cạnh tranh hết sức gay gắt. Ngoài its NH in nước vươn lên theo tiến độ hội nhập, also nhiều NH mới ra đời and sự tham gia of nhiều tập đoàn tài chính lớn. Điều then bắt buộc NHTM CP Việt Nam thương tín must accept cạnh tranh, tìm cho mình lối đi riêng an, để assertion thương hiệu, tính độc đáo of riêng mình. Thông qua việc cho vay NH Việt Nam thương tín was góp phần đây mạnh đầu tư, increase trưởng KT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận định been tầm quan trọng this and for those kiến ​​thức has been in quá trình thực tập nghiên cứu tại NHTM CP Việt Nam thương tín – PGD Đầm Sen, should đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng tại NHTM CP VietBank – PGD Đầm Sen “là thích hợp in giai đoạn hiện nay of lĩnh vực tài chính NH.

Bố cục of bài báo cáo tài chính this gồm 3 chương:

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ Vietbank

CHƯƠNG II: BÀI HỌC RUT RA SAU THỰC TẬP đọt

CHƯƠNG III: GIẢI QUYẾT BÀI TẬP TÌNH Hương

TẢI VỀ