Báo cáo thực tập hoạt động bán hàng tại cty thiết bị y tế Việt Thái

internet marketing online

Đề tài đầy đủ: Phân tích hoạt động bán hàng của công ty TNHH TMDV Thiết bị y tế Việt Thái., Đây là đề tài báo cáo thực tập tại công ty kinh doanh thiết bị y tế, nhòm mình hoàn thành vào năm 2014, xin giới thiệu tới các bạn sinh viên tham khảo.

Trích lời mở đầu:

Chuyển đổi từ nền kinh tế cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nước ta đã có sự thay đổi to lớn. Cạnh tranh vừa là công cụ

để lựa chọn vừa là công cụ để đào thải các doanh nghiệp yếu kém hơn trên thị trường. Vì vậy để giữ vững và nâng cao vị thế của mình trên thị trường là điều rất khó khăn đòi hỏi các doanh nghiệp phải có biện pháp tiếp cận thị trường một cách chủ động , phù hợp và sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ đe dọa cũng như áp lực cạnh tranh trên thị trường. Và doanh nghiệp chiến thắng là doanh nghiệp được khách hàng chấp nhận sản phẩm, dịch vụ của họ, tức là bán được sản phẩm mà họ kinh doanh.

Hoạt động trong ngành thiết bị y tế- một ngành đang được quan tâm và phát triển tại Việt Nam với những đòi hỏi ngày càng cao của người khách hàng, môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Dó đó hoạt động bán hàng của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Việt Thái gặp không ít khó khăn. Để có thể tồn tại và phát triển được công ty cần quan tâm hàng đầu tới hoạt động bán hàng và cần phải đưa ra các biện pháp thúc đẩy mạnh hoạt động bán hàng của công ty. Sau thời gian thực tập tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Việt Thái, xuất phát từ tình hình thực tế hoạt động bán hàng tiêu thụ sản phẩm của công ty, em lựa chọn đề tài “Biện pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng thiết bị y tế của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Việt Thái” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp.

Phạm vi nghiên cứu: chuyên đề tập trung nghiên cứu chủ yếu tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Việt Thái thông qua tìm hiểu thực tế tại công ty kết hợp với các cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng.

Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm vận dụng những kiến thức đã tiếp thu được đi vào thực tiễn của công ty. Hệ thống lại những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng qua phân tích đánh giá tình hình bán hàng của công ty, để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Việt Thái.

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng với đề tài này là phương pháp lý luận học kết hợp với nguyên cứu thực tế. Lý luận mang tính khái quát hệ thống và logic, còn thực tế thì phong phú đa dạng, phức tạp và có tính cụ thể về thời gian, địa điểm. Vì vậy phân tích thực tế để thấy được sự khái quát sâu sắc và củng cố lý luận đã học để từ đó ứng dụng lý luận vào trường hợp tình huống cụ thể.

Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cầu của chuyên đề gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp

Chương 2: Phân tích thực trạng về hoạt động bán hàng của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Việt Thái

Chương 3: Biện pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng của công TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Việt Thái

Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS. Ngô Phúc Hạnh cùng cô chú anh chị cán bộ trong công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Việt Thái đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

Vì thời gian và trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn của em còn hạn chế, do vậy bài viết báo cáo thực tập  này chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn cũng như công ty để chuyên đề của em có thể hoàn thiện hơn.

 DOWNLOAD