Báo cáo thực tập hệ thống phân phối rượu vodka cty rượu

báo cáo thực tập kênh phân phối spss

Tên đề tài báo cáo thực tập:Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối cho sản phẩm rượu của công ty cổ phần avinaa 

Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì tiêu thụ sản phẩm là một khâu hết sức quan trọng, bởi kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm sẽ phản ánh chính xác hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tiêu thụ sản phẩm lại phụ thuộc chủ yếu vào việc tổ chức hệ thống kênh phân phối. Trong những năm qua bằng nỗ lực của chính mình Công ty cổ phần aviana đã tìm được chỗ đứng trên thị trường rượu, tạo uy tín với người tiêu dùng. Thông qua mạng lưới kênh phân phối của mình Công ty đã đưa sản phẩm của mình đến 33 tỉnh thành, mạng lưới phân phối của Công ty đã được định hình hoàn chỉnh. Tuy nhiên, hệ thống phân phối của Công ty còn không ít hạn chế cần khắc phục nhằm hoàn thiện từ đó duy trì, củng cố khả năng cạnh tranh trong môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt.
Em hi vọng một số ý kiến đóng góp của em với đề án này sẽ có ích cho Công ty trong việc hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm rượu của mình, đạt kết quả kinh doanh cao hơn.

 

DOWNLOAD

Download các bài marketing về rượu vodka